Nu måste det bli allvar med gårdsförsäljning

Nu måste det bli allvar av riksdagens beslut att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Det skulle innebära ett enormt lyft för hela regionen. Framförallt för den skånska landsbygden.
Det är föga förvånande att arrangörerna till den internationella vinkonferensen som ägt rum i Alnarp i dagarna valde att placera den just här – Skåne har flest vinodlare i hela Sverige och ett bra geografiskt läge med närhet till resten av Europa.
Liberalerna har med framgång drivit frågan om tillåten gårdsförsäljning i regionen med starkt stöd från vinodlare, bryggare och allmänheten. Efter att riksdagen i våras röstade ja till att tillåta gårdsförsäljning av alkohol, under förutsättning att monopolet kan behållas, är förhoppningarna nu stora att kommande regering gör allvar av saken.

Skåne har en växande öl och vinproduktion. Intresset för att odla vin har ökat kraftigt de senaste åren och idag finns drygt 40 gårdar i Skåne som ägnar sig åt småskalig vinodling. Därtill kommer ett stadigt antal växande mikrobryggerier. Många av gårdarna och bryggerierna går att besöka. Det går också bra att provsmaka det som tillverkas.
Däremot går det inte att köpa med produkterna hem, utan de får bara säljas på Systembolaget. Gårdarna går därmed miste om viktiga intäkter. Vi tycker att dessa stelbenta regler måste ändras. Om vi vill ha en levande landsbygd måste vi se till att företag har alla nödvändiga förutsättningar för att kunna utveckla sin verksamhet.  
Här är tre anledningar varför regeringen borde prioritera att möjliggöra tillåten gårdsförsäljning av öl och vin:
Gårdsförsäljning kan utveckla den skånska turismen.

I resten av EU har ursprung och hantverk stor betydelse och vi ser att det intresset blir större och större också här i Sverige. Öl och vin är betydligt mer än bara alkohol. Det är ett kulturuttryck och en tusenårig tradition.
Gårdsförsäljning kan vara en bra möjlighet att utveckla mindre företag utanför storstäderna och ge fler jobb.
Gårdsförsäljning leder inte till att alkoholmonopolet försvinner.
Det finns skäl till att Skåne ofta kallas Sveriges kornbod. Skåne är traditionellt känt för sin mat- och dryckesproduktion och för de pittoreska gårdar som breder ut sig runt om på den skånska landsbygden. Som del av den stora och dynamiska öresundsregionen finns här alla möjligheter för den skånska maten och drycken att utvecklas och fortsätta vara en central del av kulturen. Med tillåten gårdsförsäljning av öl och vin kan vi se till att ytterligare utveckla och marknadsföra Skåne som den främsta regionen för mat och dryck i Sverige.
Skåne brottas idag med hög arbetslöshet och den lägsta sysselsättningsgraden i landet. Inte minst syns detta på landsbygden. Områden som Österlen och Kullahalvön har en levande kultur kring vinmakeri och där kan de extra arbetstillfällena komma att spela stor roll. Gårdsförsäljning kan hjälpa till att öka attraktiviteten för landsbygden i form av entreprenörskap, företagsamhet och besöksnäring. Det kan leda till många jobb i expanderande verksamheter och i nya företag.
Det som allmänt förstås som gårdsförsäljning är mindre produktion som produceras lokalt på den gård där försäljningen sker. En mycket begränsad försäljning som även helt skulle överensstämma med de nationella alkoholpolitiska målen kring folkhälsan.

I Finland tillåts gårdsförsäljning trots att det finns ett alkoholmonopol (Alko) liknande Systembolaget. Där säljs en mycket liten del av all alkohol på gårdar och motiveras av stöd för näringslivet på landsbygden.
Det är alltså möjligt att kombinera monopolet med gårdsförsäljning.
Det ligger i hela Sveriges intresse att vi får en mer attraktiv landsbygd utanför de stora städerna. Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning – men vi kan också.
Skåne och Liberalerna är redo för gårdsförsäljning, det finns mycket att vinna.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är du rädd för att det ska börja brinna hemma?

Loading ... Loading ...