Anhöriga rasar över vanvård – axel ur led

HÄSSLEHOLM En gammal kvinna skickades hem från sjukhuset med instruktioner till hemsjukvården om hur hennes mitella skulle skötas. Ändå slutade det med att axeln hoppade ur led och en operation blev nödvändig. Nu riktas skarp kritik mot vården:
– Det är för oss anhöriga helt obegripligt hur inkompetent och vårdslöst situationen hanterats, skriver dottern.

Kvinnan hade brutit armen men eftersom skadan inte kunde gipsas skickades hon istället hem med armen i mitella. Enligt anhöriga fick hemsjukvården tydliga instruktioner om att se till att den satt rätt, så att armen skulle läka som planerat.
Men vid ett nytt besök på ortopeden visade det sig att axelkulan hade flyttats en centimeter från sitt läge. Läkaren poängterade nu hur viktigt det var att mitellan satt korrekt för att hålla armen i rätt läge för läkning.
”Tydliga instruktioner med bilder och skriftliga anvisningar för mitellans av- och påtagning har lämnats till hemsjukvården, men inte skötts ordentligt. NN har till oss anhöriga flera gånger påtalat att de som kommer inte kan/vet hur de ska göra och att det är krångligt” skriver anhöriga i det brev de författat till omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun.

En vecka senare hade modern fått tilltagande smärtor i armen och domningar i handen. Nu upptäcktes att axelkulan helt lämnat ursprungsläget.
”Ortopedläkaren som NN träffar konstaterar förskräckt hur illa mitellan sitter och att det inte skötts som det ska. NN remitteras därför till Kristianstad för akut operation av armen” berättar de anhöriga.

Förtroendet för hemsjukvården blev nu inte bättre när kvinnan samma dag som hon skulle opereras fick hjälp med en dusch – enligt de anhöriga för första gången på två veckor.
Den stol som hemtjänsten försett henne med fick enligt hemsjukvårdens personal inte plats i duschen och de valde då en annan pall – som snart brast av kvinnans tyngd.
”Mamma faller handlöst bakåt i duschkabinen. Hon blir sedan liggande där cirka 30 minuter innan ytterligare två personal har kunnat anropas för att med en lift lyfta upp henne” skriver dottern som påpekar att det är ”direkt omdömeslöst och oansvarigt att sätta en kvinna på 81 år med avsevärd kroppstyngd, starkt smärtpåverkad och med ett allvarligt armbrott på en sådan pall”.

De anhöriga är mycket upprörda och menar att det rör sig om vanvård.
”Detta har inte bara orsakat NN onödigt lidande och smärta utan också fått konsekvenser för hennes arms läkning och vi vet inte om hon kommer att få tillbaka full rörlighet i den skadade armen” skriver de.

Ingela Nilsson, som under semestertiden går in som ställföreträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, har tagit del av brevet.
– Det är under utredning. Vi tittar på vad som hänt och olika orsakssammanhang, säger hon.
Mer vill hon inte kommentera i dagsläget.

Kommer det att göras en lex Sarah-anmälan?
– Det får utredningen visa. Jag kan inte svara på det i dagsläget. Det finns flera saker som måste kollas upp och som kanske inte riktigt stämmer med vår bild.
Hon nämner att även sjukhuset kan ha ett ansvar för det inträffade.
– Men jag vill inte föregå utredningen.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...