Om en knapp månad påbörjas renoveringen.Foto: Robert Rolf
Planen: från spindelväv, skuggor och klotter – till ljus och fräsch passage.FOTO: Adrian Ericson

Gångtunneln renoveras – ska bli tryggare

Hässleholm Gångtunneln under järnvägen som förbinder Drottninggatan och Tingshusgatan upplevs otrygg och ska därför renoveras.
– Den ska målas, tvättas ren och så ska vi byta till energismartare lösningar, säger Stefan Alvedal, kommunens gatu- och trafikchef.

Vid tunnelns ingångar står nu orange skyltar uppställda som deklarerar att en renovering kommer att pågå mellan 4-21 september. Bakgrunden är att många Hässleholmare uppfattar tunneln som otrygg efter mörkrets infall.
Detta har framkommit vid upprepade tillfällen i de återkommande dialogträffar som hållits med kommunens brottsförebyggande råd.
– Det har kommit upp att tunneln känns otrygg på kvällarna och då gör vi vad vi kan för att öka trygghetskänslan, säger gatu- och trafikchefen Stefan Alvedal.

Åtgärderna som nu vidtas innefattar belysning och målning.
– Vi ska sätta upp LED-belysning som ska ge bättre ljus och dra mindre energi. Tunneln ska också vitmålas för att bli så ljus som möjligt, säger Stefan Alvedal.
Fler förändringar kan också bli aktuella.
– Eventuellt ska även några lokala konstnärer måla något på väggarna för att skapa en trevligare miljö. Asfaltsytan som idag är mörk och trist ska vi se om också den kan målas lite ljusare och trevligare.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...