Jämställdhet lönar sig – bokstavligt talat

En aktieportfölj med fokus på jämställdhet har slagit Stockholmsbörsen med hästlängder. Dess grundare ville visa på fördelarna och lönsamheten i att prioritera jämställdhet.
Ingenjören Sandra Bourbons aktieportfölj Framtidsfeministen har haft nästan 72 procents avkastning på tre år. Om man jämför det med börsen i övrigt, som har haft runt 13 procent i avkastning, så kan man konstatera att Bourbons tes hitintills har stämt väl: blandade grupper fattar bra beslut.
Bourbons portfölj har satts ihop av bolag med jämställd ledning. 60/40 är gränsen.
Det är alltså inte frågan om kvinnodominerade företag, utan dem med god balans: hon tror inte mer på företag som domineras av kvinnor. Bourbon menar att det är just balansen som fungerar bäst.
Historien om Bourbons aktieportfölj har man hört många gånger förut: en kvinna frågar om man inte ska ändra i rådande ordning, i det här fallet på att det var stor övervikt på mansledda företag i urvalet som investerarna har, eftersom det fungerar dåligt, och fick svaret att det inte gick. Jämställdhet framställs ofta som ouppnåeligt innan det händer. Sanningen är den att det tidigare varit ouppnåeligt för att någon bestämt sig för att det ska vara det.
Bourbon bestämde sig för att privatekonomin var ett bra ställe att börja på för att medverka till ökad jämställdhet och satte ihop sin portfölj. Jämställdhet är lönsamt, som Framtidsfeministen har visat.
Martina Jarminder

×