94-åring nekas äldreboende

HÄSSLEHOLM En 94-årig man som kommunen nekat en plats på äldreboende får inte heller rätt i förvaltningsrätten.
Först måste han visa att han har behov av hemtjänst, menar domstolen.

94-åringen påpekar att han lider av ryggbesvär, högt blodtryck, hjärtflimmer och nedsatt hörsel. Han har trygghetslarm men i övrigt ingen hjälp från hemtjänsten.
Nu när han vill flytta in på ett särskilt boende tillsammans med sin hustru, som beviljats en plats, ligger det honom i fatet att han hittills klarat sig utan hjälp.
Omsorgsnämnden konstaterar i sitt beslut att det inte kommit in någon ansökan om hemtjänst och att det därmed saknas underlag som styrker hans behov av tillsyn och omvårdnad dygnet runt.
Detsamma säger förvaltningsrätten, dit han överklagat. När mannen informerats om att han kan få hjälp i hemmet har han uttryckt önskemål om att klara sig utan. Enbart hög ålder är inget skäl för att få flytta till ett äldreboende.

Mannens hustru har beviljats plats på ett särskilt boende och parboende, vilket innebär att makarna kan fortsätta att bo tillsammans men bara hon har rätt till personalens omvårdnad. Hustrun har dock tackat nej eftersom erbjudandet inte fanns på den önskade orten.
Förvaltningsrätten lutar sig delvis på detta beslut då den slår fast att mannens oro och behov av trygghet kommer att tillgodoses när han bor i parboendet.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...