Elin Gustafsson

Ett feministiskt arbetsliv

Vi lever i ett patriarkalt samhälle, där ojämställdheten mellan kvinnor och män blir som mest tydlig i arbetslivet. Vår socialdemokratiskt ledda regering har gjort mycket för att förändra det den senaste mandatperioden, exempelvis fler steg för en jämställd föräldraförsäkring, uppnått lägsta ungdomsarbetslösheten sedan 2003, tagit bort FAS 3, höjt taket i A-kassan, höjt barnbidrag med mera.

Men svensk arbetsmarknad är ännu inte jämlik och jämställd. Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller lön, villkor och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Det är vad denna valrörelse handlar om! Därför krävs en fortsatt S-ledd regering.

Vi S-kvinnor i Skåne ser vikten av heltid som norm inom alla delar på arbetsmarknaden men vi behöver också en helt ny arbetstidsreform med en sänkt heltidsnorm. Det är hög tid att förändra heltidsnormen som en viktig reform för bättre hälsa, minskade sjukskrivningstal, lägre arbetslöshet och mer fritid. Men främst är det en fråga om jämställdhet då det är kvinnor som tvingas ta större ansvar för hushållsarbete samt sliter ut sig i förtid och tvingas jobba deltid eller gå i förtidspension. Därför krävs en fullt individualiserad föräldraförsäkring. Det bidrar både till jämställdhet i hemmet och står upp för barnens rätt till sina vårdnadshavare.

Cirka 600 000 personer i Sverige har idag tidsbegränsad anställning. De allra flesta som drabbas är kvinnor inom handel och vård. Det innebär otrygghet, som i sin tur också leder till en tystnadskultur på arbetsplatsen som minskar möjligheterna att kunna agera vid brister. Därför är avskaffandet av allmän visstid viktigt för ett jämställt arbetsliv.

Socialdemokraterna har i många kommuner lyckats bekämpa och minska de delade turerna som tyvärr är vanliga i kvinnodominerade yrken. Det största problemet med delade turer är att arbetsdagarna är så långa att de påverkar hälsan negativt med trötthet, stress och sömnsvårigheter.

Trygghet på arbetsmarknaden är en feministisk fråga, liksom en lön som går att leva på. Drygt en miljon arbetare är deltidsanställda i Sverige, och många är kvinnor. Kvinnor har lägre livsinkomster än män, sämre ekonomiska förutsättningar och lägre pensioner. Idag tvingas många kvinnor leva som fattigpensionärer. Socialdemokraterna vill höja pensionen med upp till 600 kr per månad för dem med lägst inkomstpension, förbättra garantipensionen och bostadstillägget för de med utsatt ekonomi samt förändra premiepensionssystemet.

Vi S-kvinnor kämpar för ett tryggt och feministiskt arbetsliv. Vi behöver en fortsatt feministisk regering.

Dagens fråga

Längtar du efter den första snön?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×