Klockan 16 under måndagen är det åter igen tillåtet att grilla på egen tomt. Foto: TT

Åter tillåtet att grilla i den egna trädgården

Skåne Från klockan 16 hävs förbudet att grilla i den egna trädgården.

Detta står klart efter ett möte mellan länsstyrelsen i Skåne, polisen, räddningstjänsten och beredskapssamordnarna i de skånska kommunerna.
– Vi har nu fattat beslut om att lätta på det skärpta eldningsförbudet. Det innebär att det blir tillåtet att grilla på den egna tomten samt vid yrkesmässigt matlagning över öppen låga, säger tillförordnad länsöverdirektör Matz Hammarström, på länsstyrelsen i Skåne.

Beslutet träder i kraft klockan 16 under måndagseftermiddagen.
Bakgrunden till beslutet är de senaste dagarna regnande kombinerat med en svalare period framöver, säger Matz Hammarström.

Eldningsförbudet ligger dock kvar som tidigare.
Enligt länsstyrelsen har det extrema läget stabiliserats, men brandrisken finns fortfarande kvar i relativt hög utsträckning. Därför ligger eldningsförbudet kvar, men med vissa undantag för att underlätta för bland andra yrkesverksamma som livnär sig på matlagning över öppen låga.

Däremot blir det nu åter tillåtet att grilla på den egna tomten om grillen inte står direkt på marken och befinner sig på säkert avstånd från brännbart material. Brandsläckningsutrustning ska dock finnas inom räckhåll.
– Brandrisken är lägre vilket gör att vi har bedömt det som möjligt att underlätta på det här sättet. Vi vill göra vad vi kan för att gå människor till mötes utan att äventyra brandsäkerheten, säger Matz Hammarström.

Beslutet att lätta på eldningsförbudet fattades under måndagseftermiddagen i samråd med en rad parter.
– För oss var det viktigt att ha med alla parter för en samlad och långsiktig bedömning. Även om läget är fortsatt ansträngt bedömer vi det som tillräckligt stabilt för att en förändring av förbudet kan ske. Men vi ber om förståelse för den situation som fortfarande råder i Skåne och om största försiktighet vid grillning, säger landshövding Anneli Hulthén i ett pressmeddelande.

Senaste det var förbud att grilla i den egna trädgården i Skåne var 1993.

Läs mer: