Foto: TT

Får djurförbud på grund av tjock katt

Hörby Katten var gravt överviktig – men ägaren, en kvinna från Hörby, vägrade ta henne till veterinären. Nu förbjuds Hörbykvinnan ha djur.

Det var i början av januari 2017 som länsstyrelsen genomförde en oanmäld kontroll hemma hos en kvinna i Hörby kommun.

En av kvinnans katter var gravt överviktig och länsstyrelsen beslutade att förelägga kvinnan att omedelbart lägga om kattens matvanor.

Länsstyrelsen tyckte att kvinnan skulle ta katten till veterinären, men det ville inte kvinnan.
Hon tyckte att det var onödigt.
Länsstyrelsen beslutade därför att förelägga kvinnan att inom en vecka låta veterinärundersöka katten för att få bedömt hennes chanser att uppnå normal vikt, upprätta en dietplan samt kontrollera att hon inte lider av sjukdomar på grund av fetman.
Kvinnan skulle därefter inkomma med ett veterinärintyg till länsstyrelsen.
När kvinnan drygt två veckor efter föreläggandet fortfarande inte inkommit med veterinärintyg, beslutade länsstyrelsen om omedelbart omhändertagande av katten.

Det dröjde till i slutet av maj innan polisen verkställde beslutet, men då togs katten till veterinären för en undersökning.
Veterinären bedömde att katten var i behov av bantning. En vecka senare beslutade länsstyrelsen att katten skulle överlåtas.

Nu förbjuds kvinnan i Hörby att ha djur. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att kvinnan som djurhållare har brustit i sin handlingsplikt genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att skydda och vårda de djur som hon haft hand om.

Eftersom kvinnan också brutit mot flera punkter i det beslut om föreläggande som riktats mot henne, är beslutet, skriver länsstyrelsen, av väsentlig betydelse ur djurskyddssynpunkt.