Pontus Lindberg och Carl Johan Sonesson, regionråd för Moderaterna i Region Skåne. Foto: Camilla Landin

Vill ha fler privata sjukhus i regionen

Skåne Tio fler vårdval och tryggare akutmottagningar är några av vallöftena som Moderaterna i Region Skåne presenterade på måndagen.

Förra veckan stod det klart att Alliansen i Region Skåne strävar efter att bli största block efter valet. Det har presenterats en gemensam strategi inför kommande regionval och det finns många likheter med hur Moderaterna väljer att presentera sina vallöften.
– Köerna inom vården och inom trafiken ska minska, menar Moderaternas regionråd Carl Johan Sonesson,
Han syftar på att Moderaterna, liksom övriga Allianspartier, vill bygga ut E6 mellan Helsingborg och Vellinge samt E22 mellan Lund och Malmö från fyra- till sexfiliga vägar.
– Bilen är här för att stanna. Det som MP (Miljöpartiet red. anm.) säger, att vi inte ska ha ett samhälle med bilar, är helt fel, säger Sonesson, som också tycker att det borde vara en nationell angelägenhet att förbättra vägarna eftersom mycket tung trafik går från Öresund och hamnarna i Trelleborg och Ystad upp mot norra Sverige.

Något som har varit omskrivet under 2018 har varit sjukhuset i Simrishamn som drivs privat. De rödgröna partierna anser att regionen bör stå för driften – Moderaterna tvärtom. Moderaterna vill dessutom i nästkommande valperiod se över driften av Ängelholms sjukhus.
– Vi vill utreda förutsättningarna att lägga ut Ängelholm på privat drift, säger Sonesson.
Förutom Ängelholm vill Moderaterna även att ännu ett sjukhus ska undersökas för liknande drift, antingen sjukhuset i Hässleholm, Trelleborg och Landskrona. Detta blir dock inte aktuellt förrän mandatperioden 2022-2026.

För att minska vårdköerna vill Moderaterna utöka vårdvalen. Tio nya vårdval, där bland annat allmänpsyikiatrin, barnsjukvården och öron/näsa/hals prioriteras, ska införas nästkommande mandatperiod.
– Vi har långa vårdköer, mer än dubbelt så långa än när vi förlorade förra valet 2014. Vi har färre vårdplatser och personalbrist och vi har otrygga vårdplatser på framför allt våra akutsjukhus, säger Carl Johan Sonesson.

Apropå otrygga vårdplatser föreslår Moderaterna att man ska ha bättre koll på vem som rör sig på sjukhusen och lägger fram en modell som kallas ”gated hospitals”. Det innebär att man hägnar in sjukhusområdena runt akutområdena.
– Gated hospitals låter hårt, men det ska vara tryggt på sjukhusen. Man ska inte bara kunna gå rätt in på en avdelning, utan man ska berätta vem man är och varför, säger Sonesson.
Förutom det vill Moderaterna ha fler trygghetskameror och att personalen ska få bära kroppskameror.