De får ökat byggstöd

Som enda skånska kommun får Östra Göinge en höjd nivå på investeringsstödet för hyresrätter.

Boverket har beslutat att höja nivån på investeringsstödet för 34 kommuner, däribland Östra Göinge. De 34 aktuella kommunerna har alla haft en hög och stadig befolkningsökning, med mer än fem procent under de senaste åren.
Därmed kvalar de också in för en högre stödnivå, anser det statliga Boverket. Stödet innebär att den som bygger hyresbostäder eller studentbostäder kan få ett bidrag på 5 800 kronor per kvadratmeter bostadsarea, en ökning med 1 000 kronor jämfört med tidigare stöd.

Den aktuella höjningen ska gälla retroaktivt från en 1 januari 2018. Villkoret för att få investeringsstöd är att hyran hålls under vissa nivåer. En typtrea på exempelvis 70 kvadratmeter får inte kosta mer än 7 900 kronor i månaden.
Allra högst stöd, 7 000 kronor per kvadratmeter, kan man få i Stockholmsregionen.

Vad det ökade byggstödet kan få för resultat i Östra Göinge har vi ingen uppgift om.
Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef i Östra Göinge kommun, sägeratt hon inte är informerad om den nya ordningen, men lovar att återkomma så snart hon kan med besked.