Björn Widmark (FV). FOTO: STEFAN SANDSTRÖM/ARKIV
Ernst Herslow (FV)

Folkets Väl skänker bort delar av arvodet

HÄSSLEHOLM Under hela mandatperioden har Folkets Väl lagt undan en bestämd summa av sina politiska arvoden. Nu skänker partiet 40 000 kronor till fyra ideella föreningar i Hässleholm.
– Folkets väl anser att politikerarvodena är för höga och har därför beslutat att föregå med gott exempel, påpekar Ernst Herslow och Björn Widmark (FV).

Partiet har i flera år drivit frågan om sänkta arvoden för kommunens samlade politiker. I stället för dagens grundbelopp – som innebär att kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tjänar 69 954 kronor i månaden, och övriga politiker får en bestämd procent av detta – vill Folkets Väl att kommunen utgår från regeringens prisbasbelopp. Detta ligger i dag på 45 500 kronor.

Övriga partier har bortsett från Sverigedemokraterna inte nappat på förslaget att sänka arvodena.
Folkets Väl har ändå beslutat att utgå från det de tror på och därför sedan år 2014 avsatt den del som överstiger 45 500 kronor till en speciell donationsfond.
Nu har det alltså blivit dags för utdelning:
– Folkets väl har i år beslutat att donera 40 000 kronor av våra egna privata pengar (”överarvodet” efter skatt) till några lokala föreningar som utför behjärtansvärda insatser i vår kommun, tillkännager Ernst Herslow och Björn Widmark på tisdagen.

Donationerna har i år delats upp mellan fyra ideella föreningar som får vardera 10 000 kronor.
Den ena är Hemlösa i Hässleholm (HIH), som arbetar för att skapa en bättre tillvaro för hemlösa och behövande människor i Hässleholm.
Den andra är FUB i Hässleholm som verkar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
Övriga två har ännu inte offentliggjorts.
Donationerna till de två nämnda kommer att ske nu på torsdag.

Folkets väl har idag endast en politikerbefattning med månadsarvode. Det är vice ordföranden i Hässleholm Vatten AB, Thom Nilsson. Han får i denna roll sju procent av grundbeloppet på 70 000 kronor men skulle enligt Folkets Väls modell bara få sju procent av 45 500. Med detta som utgångspunkt avsätter han varje månad mellanskillnaden minus skatt till partiets donationsfond.
– Även timarvoderade politiker i Folkets väl har på motsvarande sätt avsatt sitt överskott eftersom vi anser att även timarvodena för politikerna är för höga och därför ska sänkas, säger partiet i ett pressmeddelande.

– Skulle alla politiker tillämpa vår modell så sparar kommunen mer än sex miljoner per år. Det är pengar som kunde satsas på bland annat omsorg och ungdomsverksamhet, säger Ernst Herslow och Björn Widmark.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...