HŠssleholm 041207. December mŒnad och nio grader varmt, de kommunala grŠsklipparna surrar Šn. Foto: Stefan Sandstršm // Norra SkŒne. HŠssleholm. Mob. 0708-771062 el. 0451-745125 KRISTIANSTADSBLADET OUT !!!
Foto: Stefan Sandström

Nej till underhållsstopp

HÄSSLEHOLM Det blir inget stopp för underhållsarbetena i kommunen året ut – politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott tyckte nämligen att förslaget var väl drastiskt.

– Vi kan ju inte stoppa allt underhållsarbete. Det rör ju sig om nödvändiga åtgärder, säger ordföranden Arne Dahlström (KD).
Förslaget – som kanske mest ska ses som en markering gentemot kommunstyrelsen – var en del i åtgärdspaketet för att få en budget i balans. Tekniska förvaltningen har visat ett underskott på 8,1 miljoner, vilket man menar beror på rivningar och försäljningar av fastigheter.
Underskottet har nu minskat till 7,8 miljoner.
De åtgärder som föreslås framöver är ”att se över övriga verksamheters möjlighet till återhållsamhet”. Dessutom nämns årets tillskott i budgeten på fyra miljoner kronor som en åtgärd.
– Vi kommer att precisera mer längre fram, säger Arne Dahlström (KD).

Dagens fråga

Har du sett vildsvin i det vilda?

Loading ... Loading ...