Vattnet i Finjasjön har stundtals varit grönt i sommar – därför avråds från bad. Foto: SHARON WONG/Arkiv
Förra våren möttes representanter för kommunen och länsstyrelsen vid Sötekärrsbäcken. Nu visar provresultaten fynd av ett ämne som tidigare förorenat grundvatten på andra håll, bland annat via försvarets brandövningar i Kallinge i Blekinge. Foto: Kristina Höjendal/Arkiv
Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden. Foto: Kristina Höjendal/Arkiv

Oenighet om lösning på Finjasjöns problem

HÄSSLEHOLM Experterna har slagit larm om att något oroväckande hänt med Finjasjön – men tekniska förvaltningen anser inte att något behöver göras åt varken den eller Sötekärrsbäcken, mer än att fortsätta med det ”framgångsrika” reduktionsfisket.

Med den motiveringen avslår nu politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott ett förslag från Anita Johannesson (–) som velat göra en förstudie kring en tömning av sjön samt undersöka möjligheterna att lägga igen eller leda om Sötekärrsbäcken.

”Pågående kontinuerligt restaureringsarbete av sjön genom reduktionsfiske har visat sig vara framgångsrikt” skriver tekniska förvaltningens biträdande förvaltningschef Per Nilsson i svaret och nämner också att kommunen inte ensam råder över sjön.
Han konstaterar att det är fullt naturligt att det ibland blir bakslag, till exempel i form av algblomningar. Detta till skillnad från länsstyrelsen, miljönämnden och Regito som alla uttryckt oro för Finjasjöns bakslag med omfattande algblomningar, försämrat siktdjup, fågeldöd, smutsvattensvamp och järnbakterier. Havs- och vattenmyndigheten har nyligen anslagit närmare en miljon kronor för att undersöka vad som krävs för att lyfta Finjasjön till en ren badsjö.

Även alla eventuella kopplingar mellan Finjasjön och Sötekärrsbäcken förnekas i svaret.
Arne Dahlström (KD) som är ordförande i nämnden misstänker dock själv – i motsats till Per Nilsson – att Sötekärrsbäcken kan ha med Finjasjöns problem att göra.
– Det här med Sötekärrsbäcken är något vi behöver ta upp senare, för jag kan tänka mig att det har betydelse, säger han.
Han säger sig inte minnas att tekniska förvaltningen bestridit just de utredningar som miljönämnden krävt att hans förvaltning ska göra i bäcken.
Likaså har tekniska förvaltningen vägrat att undersöka en tidigare okänd tipp i närheten, som miljöchefen misstänker läcker fenol till bäcken.
Enligt Arne Dahlström har inte bara Rockwool använt tippen för att deponera förorenat material; även Försvarsmakten ska ha använt den.

Vem ska egentligen ta ansvar för Finjasjön?
– Jaa, svarar han svepande.

Enligt Arne Dahlström ska reduktionsfisket framöver öka. Hur mycket är inte specificerat.
På gång är också att en eventuell våtmark på Hovdala ska utredas. Att kommunen får pengar till detta är klart.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

  • Ja (60%, 252 Röster)
  • Nej (40%, 166 Röster)

Antal röster: 418

Loading ... Loading ...