Så sent som i mars tog Stefan Lissmark upp frågan om att kommunalrådsarvodena skulle kunna komma att sänkas inför nästa mandatperiod. Då lät han mer skeptisk– Allting går – men skulle jag vilja fortsätta då? Det får man ta ställning till då, sade Lissmark. Nu har han trots allt gått med på lönesänkning. Arkivbild

Lissmark och Palm sänker sina löner

Höör Som en del i de tuffa besparingar som Höörs kommun just nu genomför väljer kommunstyrelsen att sänka kommunalrådens arvoden. Vid årsskiftet sänks kommunalrådets och medkommunalrådets arvoden med sju procent enligt ett beslut som togs i tisdags.
Det var förra hösten som Skånska Dagbladet gjorde en granskning med anledning av att de politiska kostnaderna inom Höörs kommun stigit kraftigt.

Granskningen visade att en parlamentarisk grupp under ledning av politikerna Björn Andreasson och Maria Boström-Lambrén tillsattes under 2016. Men när gruppens förslag om förändringar i arvodena nådde kommunstyrelsens arbetsutskott blev det stoppat tills vidare och redovisades aldrig för allmänheten.
Den parlamentariska gruppen ville bland annat att samtliga ordförandeposter i kommunens nämnder och samtliga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott enbart skulle få ett fast arvode istället för nuvarande arvode som både innehåller en fast och en rörlig del.

Gruppen ansåg också att kommunalrådens arvoden skulle ha en koppling till riksdagsledamöternas löner.
Efter att gruppens förslag legat i malpåse i nästan två år valde kommunalrådet Stefan Lissmark att ta upp frågan på nytt i kommunstyrelsen.

Eftersom förslaget med fler fasta arvoden i nämnderna skulle innebära en årlig kostnadsökning på 250 000 kronor säger politikerna nej till detta enligt ett färskt beslut från i tisdags.

Däremot vill man att det heltidsanställda kommunalrådet i Höör ska ha samma lön som en riksdagsledamot. Det innebär att Stefan Lissmark (S) sänker sin kommunalrådslön från 70 610 kronor till 65 400 kronor från och med årsskiftet. Medkommunalrådet Anna Palm (M) drabbas också hon av en sänkning från 35 305 kronor till 32 700 kronor. I båda fallen handlar det om en sänkning med sju procent.
– Oavsett vem som sitter på dessa poster vid årsskiftet handlar det om en besparing på cirka 100 000 kronor. Sen har vi redan tidigare tagit beslut om att ha färre nämndsammanträden vilket inneburit en besparing på cirka 400 000 kronor, säger Stefan Lissmark som är ordförande i kommunstyrelsen.

Det är kommunens utsatta ekonomiska läge som lett fram till lönesänkningen.
– Jag sitter som kommunalråd för jag tycker det är roligt. Sen kan jag tycka det är knepigt att vi sänker arvodet. Det finns chefstjänstemän som har betydligt högre löner.
– Alla som vill sitta som kommunalråd brinner för politiken och vill göra det bra för invånarna. Det handlar lite om vilka politiker vi vill ha, säger Stefan Lissmark.
Arvodessänkningen för kommunalråden gäller tills vidare men Stefan Lissmark tror att frågan kan komma upp på agendan igen.
– Om de ekonomiska förutsättningarna ändras till det bättre kan det lika gärna bli en höjning av arvodena, säger han.

Höörs kommuns kanslichef Gunilla Dencker Skog har berett ärendet innan det gick upp i kommunstyrelsen.
– I dag får kommunalråden föregående års genomsnittliga löneökning i kommunen. Det har en del politiker upplevt som knöligt och istället tyckt att det varit lättare, tydligare och mer naturligt att titta på riksdagsarvodet. Det är lättare att se hur riksdagsarvodet sätts, säger Gunilla Dencker Skog.

Läs mer:

×