Liberalerna vill satsa på utbyggnad av järnvägen i närområdet, och som en snabbåtgärd sätta in superbussar som komplement till tågen. Bakgrunden är de många förseningarna som järnvägstrafiken drabbats av. FOTO: Robert Rolf/ARKIV

Tror på superbussar i väntan på fler spår

HÄSSLEHOLM Under försommaren var punktligheten på Hässleholms central nere på under fyra av fem tåg. Det femte var mer än fem minuter försenat.
– Innan vi fått ordning på järnvägen vill vi sätta in superbussar, säger Agneta Olsson Enochsson (L).

Liberalerna vill investera 9,7 miljarder kronor för att förbättra det skånska järnvägsnätet. I förslaget finns sträckorna från Hässleholm till Kristianstad, Helsingborg och Malmö.
– Problemet är att det är fullt på tågen, och fullt på rälsen så att det inte går att sätta in fler tåg, säger gruppledare Gilbert Tribo.
Det ska åtgärdas med dubbelspår i öster- och västerled, och fyrspår söderut på stambanan som mellan Hässleholm och Malmö är landets näst mest trafikerade sträcka.
– I stället för att man investerar 240 miljarder i höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö vill vi lägga en bråkdel av det för att få fungerade kollektivtrafik för människor i vardagen, säger Tribo.
– Vi är beredda att låna ut pengar från regionen till staten för att få detta gjort.

Järnvägsnätet byggs dock inte ut i en handvändning. Men om liberalerna får bestämma ska utbyggnaden åtminstone påbörjas under kommande mandatperiod.
För att lösa det akuta problemet vill man sätta in så kallade superbussar i väntan på tågnätets uppgradering.
– Tidigare när man pratat om superbussar har det handlat om att ersätta befintliga busslinjer, men vi vill ha dem till att komplettera järnvägen. Sätter man in sådana bussar mellan Hässleholm och Kristianstad när det är högtrafik så avlastas järnvägen, säger Tribo.
Dessa bussar ska inte ha några stopp längs vägen, men tågen ska fortsätta att stanna.

De båda liberalerna menar att bristerna i tågnätet gör att pendlare tvingas ta bilen.
– Som det är nu är järnvägsnätet väldigt sårbart. Det räcker med ett spårfel, så stannar allting upp, säger Agneta Olsson Enochsson.
– Samtidigt som man pratar om miljön så satsar man inte på järnvägen i Skåne. Om jag ska åka på ett möte och tåget är tio minuter sent så hinner jag inte med nästa buss. Det är oerhört viktigt att kommunikationerna går att lita på för att man ska våga åka kollektivt, säger hon.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

  • Ja (60%, 252 Röster)
  • Nej (40%, 166 Röster)

Antal röster: 418

Loading ... Loading ...