Åtgärder inte tillräckliga

HÄSSLEHOLM

Hässleholms kommun kritiseras av barn- och elevombudet för att man inte tillräckligt fort satt in åtgärder i ett kränkningsärende på Jacobskolan.
En elev har anmält att hen mobbats av klasskamrater sedan oktober 2017, och i anmälan tas elva exempel upp. Klassföreståndaren gjorde genom enskilda samtal i slutet av samma månad en kartläggning av klassen efter att den första öppna konflikten brutit ut. Elevhälsa och lärare har haft möten med klassen, och klassen har omnämnts i elevhälsans anteckningar från november 2017 till april 2018. De flesta kurser har förstärkts med lärare eller extraresurs, och värdegrundsdiskussioner har ägt rum i olika omgångar och konstellationer.
Av barn- och elevombudets utredning framgår inte om uppgifter som kommit in till skolans personal anmälts till vare sig rektor eller huvudman. Därmed går det inte att visa om huvudmannen iakttagit sina skyldigheter, och därför föreläggs man att vidta åtgärder för att avhjälpa de brister som framkommit.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...