Länsstyrelsen: Planchefen har fel

HÄSSLEHOLM Samhällsbyggnadschefen Kajsa Palo på länsstyrelsen förnekar att det skulle finnas muntliga överenskommelser med Hässleholms kommun, vilket planchefen Gertrud Richter påstått.
– Vi jobbar inte på det sättet, säger hon.

Hässleholms planchef Gertrud Richter har tonat ner länsstyrelsens missnöje med den nya översiktsplanen och hävdat att kommunen har muntligt stöd inför kommande detaljplaner. I förra veckan förklarade hon att länsstyrelsen rent formellt måste vara tuff i sina yttranden – men att den egentligen redan är överens med kommunen och gett muntliga klartecken.

Men så är det inte alls, enligt länsstyrelsens stadsbyggnadschef Kajsa Palo:
– Vi godkänner aldrig något muntligt, utan det är våra skriftliga yttranden som gäller. Vi jobbar inte på det sättet med någon kommun.
– Inget är färdigt förrän en detaljplan vunnit laga kraft. Vi kan ju inte veta redan nu om det dyker upp nya önskemål eller förutsättningar under en planprocess, säger hon.

Gertrud Richter menade att länsstyrelsens skrivelser mest var ett spel och att länsstyrelsen måste vara tuff utåt.
– Det är klart att yttrandena gäller. De är en tydlig och rak signal på vad vi behöver fortsätta att diskutera med kommunerna, betonar Kajsa Palo.

Vad har ni för möjligheter att tvinga kommunen väga in ert yttrande?
– Kommunen kan göra sin översiktsplan som den vill, men allting kommer att följas upp i en detaljplan. Vi frågar till exempel hur kommunen hanterar riksintressena i översiktsplanen och följer sedan upp det i kommande detaljplaner.

Planchefen Gertrud Richter uttryckte stor förvissning om att den klubbade översiktsplanen ska kunna följas.
Just nu ligger den dock i förvaltningsrätten eftersom åtta personer har överklagat den.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...