Lena Svensson (C) ställer en fråga

Norra Skåne har låtit Lena Svensson (C) ställa en valfri fråga till Robin Gustavsson (KD). Så här lyder den:

Forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för att motverka utanförskap är en lyckad skolgång. Kristdemokraterna har hittills inte varit tydliga med hur man vill lösa de ekonomiska bekymren för skolan i Hässleholm. Kommer KD att medverka till att mindre skolor och förskolor läggs ner eller slås samman till större enheter av ekonomiska skäl?”

– Jag är fullt införstådd med skolans betydelse för att barn och unga ska bli anställningsbara och få ett bra liv efter fullgjord skolgång. I den politiska situationen vi har i dag med rödgröna inkl. centern i majoritet i barn- och utbildningsnämnden lyckas man inte hålla tilldelad budget. Kristdemokraterna är öppen för att se över skolans organisation ur såväl pedagogiskt som ekonomiskt perspektiv. Fel vore det annars. ”Barnperspektivet” och vad som är bäst för barnen skall dock alltid beaktas, säger Robin Gustavsson

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...