FOTO: STEFAN SANDSTRÖM. Robin Gustavsson, Kristdemokraterna, Hässleholm.
Robin Gustavsson anser att köpet var rätt satsning.

Robin Gustavsson (KD) slåss för trovärdigheten

HÄSSLEHOLM Robin Gustavsson, 75, engagerade sig i KD 1990 och har haft kommunala uppdrag sedan 27 år tillbaka. Nu är han kommunalråd och trivs ypperligt.

– Uppdraget förutsätter att jag måste bredda mig och sätta sig in mer i de direkta sakfrågorna, resonerar Robin som bor i Vinslöv med hustrun Anna.
Vid sidan av politiken är Robins Gustavsson sedan många år mycket engagerad i föreningslivet.

Engagemang i olika form, är för övrigt en egenskap som han och hustrun Anna delar.
– Anna kan tycka att jag tagit på mig lite väl många uppdrag och att jag skulle avveckla en del. Samtidigt tycker både hon och jag att det är bra med engagemang i samhället, resonerar Robin som under yrkeslivet verkade som polis under många år.

Mandatperioden har varit turbulent. Hur ska situationen bli bättre?

Gjorde ditt parti något fel?
– Vi röstade på alliansens budget, vilket är fullt rimligt att göra. Men det är bäst för kommunen med större samarbete. Vi måste få till en majoritet och släppa den politiska prestigen och arbeta för kommunens bästa – inte bara för det egna partiet, säger Robin som också beklagar att man inte kunde komma överens med de rödgröna under gångna perioden. Samtidigt återkommer han till de för honom viktigaste begreppen inom politiken, vikten av trovärdighet och långsiktighet i alla beslut.

Era tre viktigaste valfrågor?
– För mig personligen är det barns- och ungas uppväxtmöjligheter det viktigaste. Äldre kan tala för sig själva, det kan inte barn och unga. På andra plats sätter jag äldreomsorgen och därefter trygghetsfrågorna i samhället.

Vilka kan du i första, och andra hand tänka dig ett samarbete med?
Allianspartierna, inklusive Centern. Därefter S som i mångt och mycket har samma värderingar som vi, det skiljer endast i enstaka värderingsfrågor. MP är också möjliga, eftersom KD från starten hade en starka profil om att värna naturen. V och SD står lågt i från oss i ideologin och värdegrund. Men man ska också komma ihåg att samarbeten mycket bygger på personkemi, inte bara på partibeteckningar.

Kommunens största utmaning kommande fyra år?
– Det är skolan, även ur ett ekonomiskt perspektiv. Omsorgen har lyckats få en rimlig budget att arbeta efter, det måste vi lyckas med även när det gäller skolan. Det handlar om att få anställningsbara unga som ska få ett bra liv. Men också om att komma till rätta med psykisk ohälsa hos unga så att de kan ta till sig undervisningen.

Hur ska Hässleholms centrum bli tryggare?
– Det handlar mycket om att få ut fler människor i centrum och stärka centrumhandeln. Vi ska skapa ett Ungdomens hus i centrum utifrån den utredning som gjorts där de unga varit delaktiga, det minskar rastlösheten på stan. Vi måste också hitta en träffpunkt för dem som lever i utanförskap med missbruk och bostadslöshet. En samlingsplats, med tillsyn, där den kan träffas med fysiks och andlig värme så att de inte hänger på stationen.

Blev centrumomvandlingen bra?
– Nej, den blev inte optimal. Järnvägsgatan har blivit besvärlig och inte alls trafikvänlig. Det måste öppna korttidsparkeringar för att hämta och lämna vid stationen, gatan måste bli trafikvänligare. Förändringen av Första Avenyen blev bra.

Hur vill du lösa integrationen i Hässleholm?
– Vi måste ställa ökade krav på dem som kommit hit att bli en del av samhället, när det gäller arbete, ekonomok och värdegrunds frågor. Man ska ta till sig vårt samhälle och inrätta efter våra förhållande och uppmanas ta en aktiv del i samhället. Vi måste bli tydligare, kommunen har varit generös med rättigheter med det följer skyldigheter och det måste göras tydligt. Samtidigt får vi inte stöta bort grupper och på så vis få parallellsamhällen.

Har det kommit för många nyanlända till Hässleholm?
– Det kom för många under 2015 och därefter, vilket skapade ett stort tryck. Idag är situationen hanterbar, vi tar vårt ansvar.

Vad har Hässleholm för ansvar för att bygga ute i kransorterna?
– Det finns ett ansvar inom ramen för ägardirektiven. De ska bygga i kransorterna, samtidigt måste det också finnas en efterfrågan.

Har äldreomsorgen de pengar som behövs?
– Ja, i förhållande till kommunens ekonomi.

Skolan?
– Skolan dras med ett stort underskott. Det krävs mer pengar eller förändring av verksamheten.

Socialförvaltningen?
– I stort sett. Socialnämnden, där jag är ordförande, är nöjda med 2018 års tilldelning.

Har Hässleholms kommun gått för hårt åt sin gamla bebyggelse?
– Kanske vid något tillfälle. Tekniska kontoret har uppdrag att gå igenom alla kommunala fastigheter och se vilka som ska riva, sälja eller användas. Det jag ångrar är att vi inte lade till perspektivet värda att bevara. Det kan vara aktuellt att lägga till det direktivet. Samtidigt kan vi inte hamna i ett läger där det bli diskussion om varje hus, vi kan inte bara säga nej när vi ska bygga 4 000 bostäder. När det gäller Åkaregatan är det bar att det ny byggs nytt där.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...