Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och Köpenhams överborgmästare Frank Jensen på en presskonferens gällande arbetet för en ny öresundsförbindelse. Foto Johan Nilsson / TT

”Stort engagemang för Öresundsmetro”

Öresund På måndagen hölls det första mötet med partnerskapet Öresundsmetro Executive i Köpenhamn.
– Det var ett väldigt postitivt möte, säger Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Hon har precis klivit av tåget vid Triangeln efter en 40 minuter lång tågresa på väg hem från mötet när Skånskan pratar med henne. Om planerna på en tunnelbana mellan Köpenhamn och Malmö blir verklighet skulle det kapa restiden till dryga 20 minuter från Hovedbangården till centralen.

Uppslutningen vid mötet, som sammankallats av Katrin Stjernfeldt Jammeh och Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen, var god, berättar hon. Ledamöterna i partnerskapet kommer från såväl politik som näringsliv och akademi.
– En del av upplägget idag var att vi skulle dela med oss av de förstudier som är gjorda och som visar att metron skulle låta arbetamarknaden växa med ungefär en miljon människor om man räknar med ett pendlingsavstånd på en timma. DSedan diskuterade vi också behovet av att avlasta Öresundsbron för godstrafik. Det jag tycker är väldigt viktigt är att engagemanget är stort på båda sidor, inte minst på den danska.
– Det kom över förväntan många inspel som vi nu ska ta fasta på. Alla är fortsatt på för att med gemensamma krafter driva på för att vi ska gå från de här första förstudierna till att gå vidare med mer handfast planering och genomförande.

Vad kan en tunnelbana ge som inte bron redan ger?
– Här får du en anslutning mellan centrala Malmö och centrala Köpenhamn med ungefär en kvarts kortare restid än idag och den restiden gör att arbetsmarknaden växer med ett helt Stockholm som kan ta sig hemifrån och till jobbet på en timma. Det ger företagen ungefär en miljon människor ytterligare att rekrytera bland.
– Sedan handlar det om 500 000 nya arbetstillfällen som man bedömer att man får. Det är en viktig nytta rent arbetsmarknadsmässigt. Minst lika viktigt. ur ett svenskt perspektiv, är att man ser att när Fehmarn Bält-förbindelsen står klar så förväntas godstrafiken genom Europa öka och redan idag är Skåne lite av en flaskhals. Öresundsbron kommer inte att ha kapacitet för alla godståg. Det handlar om att möjliggöra för svenska exportföretag – men även importföretag – att ta vara på den potential som ges när Fehmarn Bält är klar. Att lyfta bort persontrafiken för att minska sårbarheten i godsflödena och därmed minska potentialen i exporten.

Planen är att en tunnelbaneförbindelse skulle kunna stå klar strax efter 2035 till en kostnad på 30 miljarder kronor inklusiver ett 50-procentikgt risktillägg. Felmarginalen är dock ganska stor på den summan. Stjernfeldt Jammeh menar att skillnaden mellan den tänkta HH-förbindelsen och metron är att den förstnämnda inte löser problemet med godsstråket genom Europa.
– Det gör att jag känner mig ganska säker på att vi kan få EU-finansiering på delar av projektet.

Hur realistiskt är det att detta verkligen genomförs?
– Det är väldigt realistiskt, skulle jag säga. Behovet finns inte idag men när Fehmarn Bält står klart och det danska metrosystemet är utbyggt, då finns det ett reellt behov nästan direkt. För att möta det behöver vi ha nästan tio års framförhållning. Det tar ungefär sex, sju år att bygga, så det behövs ett beslut ganska snart. Med den uppbackningen vi har och svensk exports behov av att kunna transportera på järnväg ser jag det som realistiskt och att det kommer bli lönsamt.

Hur set ut med uppbackning från Stockholms sida?
– Från denna regeringens sida har man tagit initiativ till ett gränsöverskridande samarbete kring trafikplanering och där kommer man också att titta på behovet av fasta förbindelser. Som jag ser det: när man bygger ut stambanan och styr över mer gods på järnväg så visar alla studier att det kommer att behövas en avlastning på bron. Samhällsnyttan är stor i den här investeringen och jag ser att man kan använda finansieringen av Öresundsbron – som ju till stor del är finansierad av resande i vår region – och jag tycker att det bör gå tillbaka till investeringar här.