Anders Bengtsson (S).

Trygghetsvärdar och fler fältassistenter – S huvudfrågor

ÖSTRA GÖINGE Jobben. Äldreomsorgen. Och tryggheten.
De är huvudfrågorna för Socialdemokraterna inför valet.

Socialdemokraternas valprogram 2018

Sysselsättningen
Bygga ut bredband åt alla.
Införa barnomsorg på obekväm arbetstid.
Erbjuda sommarjobb åt alla ungdomar.
Satsa mer på besöks- och turistnäringen.
Fler ska lära sig svenska snabbare.
Fler unga ska uppnå behörighet till högre studier.

Hela Östra Göinge ska leva
Göra byarna mer attraktiva och trygga.
Ge möjlighet för fler unga till sin första bostad.
Satsa på fler och olika typer av seniorboenden.
Bygga fler prisvärda hyreslägenheter.
Åstadkomma fler byggklara tomter i attraktiva lägen.
Skapa bättre kommunikationer inom kommunen.
Fria bussresor för de över 70 år.

Trygghet och delaktighet
Införa trygghetsvärdar/team för de över 75 år.
Fler vuxna på byn, fler fältassistenter.
Öka föreningsstödet.
Regelbundna byaråd i alla byar.
Jämställdhet i all kommunal verksamhet.

Kultur och fritid
Projektera för ny simhall i Broby.
Utveckla Fryshuskonceptet.
Plan för att säkerställa att det finns samlingslokaler i alla byar.
Prioritera bio- och teatersalongen i Sibbhult, komplettera med en fast utescen.
Ny, aktiv, levande kulturplan.

Efter åtta år i opposition siktar Socialdemokraterna i Östra Göinge på att ta tillbaka makten i kommunen. Nu har partiet släppt sitt valprogram och de fyra rubrikerna i programmet är:
x Sysselsättningen måste öka.
x Hela Östra Göinge ska leva.
x Alla ska vara trygga och delaktiga.
x Ta tillvara det rika kultur- och fritidslivet.

Det är ett digert program med flera punkter. När oppositionsrådet Anders Bengtsson (S) från frågan om det finns några frågor partiet vill trycka extra på blir svaret:
– Arbete, äldreomsorg och tryggheten.
Bredband åt alla, barnomsorg på obekväm arbetstid samt satsningar på utbildning (fler ska lära sig svenska snabbare och fler ska bli behöriga till högre studier) är några av åtgärderna som Socialdemokraterna trycker på för att få fler i arbete i Östra Göinge, som har stora problem med arbetslöshet.
Bland de konkreta satsningar på äldre som föreslås finns fria bussresor föra alla över 70 samt trygghetsvärdar för alla över 75.
– Vi märker att ensamheten bland äldre ökar och de leder till otrygghet. Med trygghetsvärdar får de äldre någon att ringa till, någon att prata med, även om de inte är sjuka eller har andra akuta problem.

När Bengtsson pratar om trygghet påpekar han att det inkluderar alla aspekter, inte bara tryggheten att inte känna att det är risk att bli utsatt för brott,
– Vi vill ha fler poliser. Det är visserligen en statlig fråga, men vi ska slåss med näbbar och klor för det. Men det handlar också om tryggheten att ha jobb och bostad, att få en utbildning, att veta att man kan åldras tryggt.

 

Socialdemokraternas valprogram 2018

Sysselsättningen
Bygga ut bredband åt alla.
Införa barnomsorg på obekväm arbetstid.
Erbjuda sommarjobb åt alla ungdomar.
Satsa mer på besöks- och turistnäringen.
Fler ska lära sig svenska snabbare.
Fler unga ska uppnå behörighet till högre studier.

Hela Östra Göinge ska leva
Göra byarna mer attraktiva och trygga.
Ge möjlighet för fler unga till sin första bostad.
Satsa på fler och olika typer av seniorboenden.
Bygga fler prisvärda hyreslägenheter.
Åstadkomma fler byggklara tomter i attraktiva lägen.
Skapa bättre kommunikationer inom kommunen.
Fria bussresor för de över 70 år.

Trygghet och delaktighet
Införa trygghetsvärdar/team för de över 75 år.
Fler vuxna på byn, fler fältassistenter.
Öka föreningsstödet.
Regelbundna byaråd i alla byar.
Jämställdhet i all kommunal verksamhet.

Kultur och fritid
Projektera för ny simhall i Broby.
Utveckla Fryshuskonceptet.
Plan för att säkerställa att det finns samlingslokaler i alla byar.
Prioritera bio- och teatersalongen i Sibbhult, komplettera med en fast utescen.
Ny, aktiv, levande kulturplan.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×