Ingen muddring – utred bäcken

Hässleholm Att totalmuddra Finjasjön är ingen möjlighet. Däremot bör det utredas vad det är som negativt påverkar Sötekärrsbäcken och vad som kan göras för saneringsåtgärder.

Det svaret ger miljönämnden som svar på en motion från Anita Johannesson (Kommunens röst) som lämnades till kommunfullmäktige vid junisammanträdet.
Motionären yrkade i sin motion på en förstudie där omfattning, tillståndskrav, finansiering och medaktörer utreds för att Finjasjön ska lunna tömmas på vatten för att ta bort bottensediment och dumpad ammunition. dessutom ville motionären utreda möjligheterna att lägga igen eller leda om Sötekärrsbäcken för att hindra misstänkt läckage till sjön.
Miljönämnden har tidigare riktat krav mot tekniska nämnden att utreda bland annat den gamla tipp norr om bäcken som man menar är en del av miljöstörningen i bäcken. Dessa krav har inte hörsammats av tekniska nämnden, men nu rekommenderar miljönämnden kommunfullmäktige att utreda omständigheterna kring Sötekärrsbäcken.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...