Kräver fiskväg vid ny damm

Hässleholm

Fallrätten för Hästberga kraftstation har köpts av företaget Watten i Sverige AB som nu vill återuppföra kraftstationen i enlighet med det tillstånd som gavs när kraftstationen uppfördes 1956.
Miljönämnden menar dock att detta äldre tillstånd inte ska utgöra något nollalternativ, det vill säga byggas upp i samma omfattning som tidigare.
Nämnden vill att ett framtida tillstånd ska villkoras med anläggning av fiskväg/omlöp, något som företaget inte anser eftersom det inte uppstått ”något nytt naturtillstånd av betydelse”.
Länsstyrelsen har tidigare försökt lösa in fallrätten och bilda ett naturreservat för området och konstaterar att vattenlevande organismer gynnats av dammbrottet. Den tidigare dammbyggnaden utgjorde också ett vandringshinder för fisk.
Miljönämnden har också lämnat ett yttrande till Vattenmyndigheten där man anser att myndigheten bör bevaka tillståndsprövningen av en ny dammverksamhet i Hästberga ”så att inte faunavandring helt hindras”.

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×