Foto: Marie Andersson
Foto: Marie Andersson

Kyrkornas dag i Hässleholm

Årlig tradition är höstupptakten med ekumenisk gudstjänst i Hembygdsparken Hässleholm. Den ägde i år rum den 19 augusti.
Röke blås inledde under ledning av Ingemar Karp, varefter pastor Lasse Bjervås från Pingstkyrkan hälsade välkommen.
Gemensamt sjöngs psalmerna 16, 289 och 256. Prästen Christian Sturesson från Västerkyrkan predikade och Dan Inge Olsson ledde den gemensamma lovsången och bjöd även på solosång; Saliga visshet, tillsammans med Röke blås.
Efteråt bjöds det på kyrkfika i parken.
Kyrkornas dag arrangeras av HKSK, Hässleholms kristna samarbetskommitté.