Valsamtal kring värderingar och människovärde. Det blir det i församlingshuset i morgon torsdag. Håller i trådarna gör Klas Sturesson, Håcan Nilsson och Gunnar Götborg. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
Valsamtal kring värderingar och människovärde. Håller i trådarna gör Klas Sturesson, Håcan Nilsson och Gunnar Götborg. FOTO: CARL-JOHAN BAULER

Människovärdet kliver in i valet

HÄSSLEHOLM ”I vilken värld vill du leva?”
Den frågan utgör rubrik till torsdagens valsamtal i församlingshuset. Ett samtal som handlar om helt andra frågor än Järnvägsgatan och badhuset.

Det är en rad kyrkor och organisationer i Hässleholm som bjuder in allmänheten och står bakom valmötet.
Inbjudna i panelen är representanter från samtliga partier i fullmäktige.
På agendan står inte sakfrågor som badhuset och Järnvägsgatan och skattesatser. I fokus är värderingarna.
– Vi vill belysa frågor om människovärdet, och även om demokratins villkor, eftersom demokratin är utsatt för hot på många håll, förklarar Gunnar Götborg, 87, som är pensionerad pastor och initiativtagare till samtalet.
Det är ingen slump arrangörerna talar om ”samtal” och inte ”debatt”, eftersom det inte handlar om en valdebatt vanlig mening.

– Jag ställer frågor till politikerna som vi kan resonerar kring, men jag kan inte ställa samma frågor till alla politiker. Då blir vi aldrig färdiga, säger Håcan Nilsson som är kvällens moderator.
Det kommer också att finnas tid för frågor från publiken och därefter möjlighet till mingel och eftersnack med panel och deltagare.
Upplägget har provats på andra håll i Sverige under namnet politikersamtal. Initiativet kommer från början av biståndsorganisationen Diakonia, Studieförbundet Bilda, Alliansmissionen och Equmeniakyrkan. Dessa organisationer har också tagit fram ett material att arbeta efter inför utfrågningarna. Ett material som alla deltagande politiker fått ut för att sätta sig in i.

En viktig del i kvällen är uppläsningar av texter skrivna av utsatta människor på olika håll i världen. Uppläsningarna görs av representanter för Röda Korset, FN-föreningen, Studifrämjandet, Svenska kyrkan och Missionskyrkans församling.
Av politikerna som deltar är flertalet sina respektive partiers lokala spetskandidater. Deltar gör Lars-Ivar Ericsson (C), Robin Gustavsson (KD), Lars Johnsson (M), Patrik Jönsson (SD), Agneta Olsson Enochsson (L), Per-Åke Purk (V), Lena Wallentheim (S), Dolores Öhman (MP) och Björn Widmark (FV).
Gunnar Götborg tycker att just frågor om våra värderingar kommer i skymundan i valtider.
Klas Sturesson, kyrkoherde, instämmer.
– Jag tror politiker i grunden väljer att engagera sig för att man har vissa värderingar.
Han tycker också det är intressant att det under kvällen ska föras samtal kring själva demokratibegreppet.
– Med demokratins hjälp kan man skapa odemokratiska samhällen, resonerar han.
Samtalskvällen arrangeras i Hässleholms församlingshus imorgon torsdag 23 augusti med start klockan 19.00 och pågår till cirka 21.

Dagens fråga

Ska du besöka någon julmarknad?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×