Obegripligt med klimatförnekare

Tack för att du tar dig tid att ställa frågor till oss i Miljöpartiet.
Det låter som att du förnekar klimatförändringen. I dagsläget är det 99,94 procent av forskarna som är överens om att mänskligheten orsakat klimatförändringarna. Det är ingenting för politiken att ifrågasätta.
Politikens högsta ansvar är att se till att vi förändrar samhället i syfte att minska klimatpåverkan och anpassas till den förändring som redan pågår och inte kan undvikas.
Det stämmer, Miljöpartiet vill ha ett fossilbränslefritt energisystem. Vi vill att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria (eller fossilbränslefria) välfärdsländer. Och vi är inte ensamma! Sveriges riksdag har beslutat om miljömålen för vårt land enligt vilka Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050.
För att nå målet vill Miljöpartiet bland annat,
· Satsa på tåget. Vi vill ha tåg i hela landet, höghastighetståg och tåg i tid.
· Flyget ska bära sin egen miljökostnad. Vi vill öka skatten på flyget.
· Ersätta fossila drivmedel med förnybart och el.
· Bygga attraktiva städer med mer trähus och grönska
· Planera i trafiken så att gång, cykel och kollektivtrafik går före bilen.
Nio olika näringslivsbranscher har redan tagit fram egna färdplaner för fossilfri konkurrenskraft, allt från betongbranschen, bygg och anläggningssektorn, stålindustrin. Även flygbranschen har sin plan, enligt vilken inrikesflyget kan vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045. Och fler, som värmesektorn och IT-konsultsektorn, är nu i gång med sina egna färdplaner.

1992, i Rio de Janeiro, tecknades den första internationella överenskommelse om olika åtgärder för att motverka klimatförändringen. Då var klimatförändringen uppenbar för många regeringar, för forskarna och för en del miljöengagerade organisationer och människor.
Men tiden har kommit och idag är vi många fler i världen som inser allvaret och i Sverige är vi en absolut majoritet. Förra året gjordes en enkät som visade att hela 96 % av skåningarna anser att klimatförändringen är ett allvarligt problem för världen i sin helhet. Klimatet kan inte vänta. Förändringen behövs, NU.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du handlat hem godis till påskhelgen?

Loading ... Loading ...