”Litar på att de tar beslut som påverkar åt rätt håll”

ÖSTRA GÖINGE Representanter för olika handikappgrupper träffade politiker för att göra sina röster hörda inför valet. Och Jörgen Svensson, kvällens moderator, lämnade mötet med en positiv känsla.
– Med mer kunskap kan förändring och förbättring ske. Och mitt intryck är att politikerna fick mer kunskap och ökad förståelse tack vare den här kvällen.

Svensson och hans kollegor i handikappgrupperna hade bjudit in politiker från de lokala partigrupperna och målet var dels att ställa frågor till politikerna, dels informera om hur vardagen ser ut för en person med funktionshinder.
– Vi vill ge politikerna förståelse om hur många människor det är som direkt eller indirekt berörs av det här, säger Svensson.

Företrädare för personer med följande handikapp var mötet:
o Demens.
o Afasi (språkstörning som uppkommit efter en skada i hjärnan).
o OCD/Tvångssyndrom.
o Barn och unga med utvecklingsstörning (FUB).
Alla partier i fullmäktige i Östra Göinge förutom Miljöpartiet var på plats plus att det nystartade partiet Mitt Göinge var på mötet.
Personer som lever med något av de här handikappen berättade om sina liv och vilka utmaningar de stöter på i vardagen.
– De var fantastiska och jag tror deras berättelser ökade förståelsen hos politikerna av att stötta de här grupperna, säger Jörgen Svensson.

Att förbättra kunskapen ser handikappgrupperna som en viktig del i arbetet.
– Jag har en positiv bild av mötet. Politikerna tar med sig de här frågorna och sen får vi se vad det konkret leder till. Vi litar på att de tar politiska beslut som verkligen påverkar åt rätt håll.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×