Underhållet för sent på flera fastigheter

HÄSSLEHOLM – När de akuta åtgärderna blir dyrare än ett planerat underhåll är det inte bra. Det är tyvärr där vi är nu, säger Arne Dahlström (KD), efter revisorskritik av det stora kommunala fastighetsinnehavet.

Revisorer granskade i våras kommunens fastighetsunderhåll. Betyget blev inte gott:
x Det är oklart vilken standard kommunen vill att fastigheterna ska hålla – något som för övrigt påpekades redan 2015.
x Det saknas underhållsplaner för majoriteten av dem. Bara en tiondel av alla kommunala fastigheter har i dag en underhållsplan.
x Dessutom, säger revisorerna med en spark åt kommunstyrelsen; är det problematiskt att nämnden inte har de nödvändiga förutsättningarna för att uppnå besparingskraven inom ramen för budgeten.

Revisorerna nämner de försäljningar av kommunala fastigheter som gjorts – från gamla skolor i byarna till Ebenesersalen i Hässleholm och den före detta Korskyrkan i Tyringe.
Besparingarna av detta har stannat på 5,6 miljoner kronor.
Det är bara hälften av vad tekniska nämnden ålagts att spara in på sin avveckling av byggnader, men det råder politisk oenighet om vilka andra fastigheter som ska säljas. Magnarpskolonin är ett exempel på listan som vållat starka protester.
Nu konstaterar politikerna att det är orimligt att avyttra i den storleksordning på tio miljoner som sagts. ”Om vi ska avyttra fastigheter som reducerar driftskostnaderna i den storleksordningen så handlar det om byggnader som i dag nyttjas och behövs för verksamheterna, säger de kritiskt i svaret till revisorerna och tillägger:
”En mindre marginell del utgörs av externt nyttjande som kräver principiella politiska ställningstaganden”.

Att det saknas uppdaterade underhållsplaner beror enligt politikerna på att förvaltningen saknar personalresurser för att kunna göra sådana fullt ut.
Men det får konsekvenser: På grund av avsaknaden av underhållsplaner har tekniska nämnden inte kunnat kräva tillräckligt mycket pengar i budgeten som den behövt för att genomföra nödvändigt underhåll. Därmed har antalet plötsliga reparationer och akuta underhållsbehov ökat i förhållande till planerat underhåll – vilket ofta kostar mer.

Revisorerna har också lyft fram att besparingar som görs till följd av att nämnden effektiviserar fastighetsbeståndet sedan inte kommer tekniska förvaltningen till del. Här påpekar politikerna att det nuvarande internhyressystemet bör avvecklas till förmån för ett annat system.

Dagens fråga

Längtar du efter den första snön?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×