Väkommen hit på en kopp kaffe

Välkommen till invigningen av kaffehörnan och några koppar gratis kaffe!
Underskriften ”opolitisk sanningssägare” är vacker i mina ögon, men vid läsningen av texten fick jag intrycket av att det skevar, lite.
Positivt är att det pratas om vår kyrka på byn och att dina och andras synpunkter får komma fram – det är demokrati. Ännu trevligare hade det varit att få se er i kyrkan och då gärna över en kopp kaffe. Visst kan man ogilla, vissa demokratiska beslut – man måste inte hålla med om allt. Och eftersom kyrkorådens beslut, tas utan valobservatörer får man ändå i sann demokratisk anda, acceptera de beslut som fattas.

Kyrkans primära uppgift är att peka på den väg, som för oss människor leder till en evig gemenskap med Gud och varandra. Kyrkans signum är inte kaffekoppen utan korset, och i bästa fall kan kaffekoppen vara med och skapa en social gemenskap, där även korset synliggörs.
En positiv effekt av kaffehörnan är att ju fler vi blir vid invigningen, desto lägre kostnad blir det per kopp kaffe. Nu bjuder naturligtvis Kyrkan på kaffet och till dig som fortfarande är tveksam, vill jag informera om att kyrkan är omgiven av platser med gratis bilparkering. Datum för invigningen är inte fastslagen ännu.
Örkened församling komminister

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du kvar din studentmössa?

Loading ... Loading ...