Trafikstrul vid Järnvägsgatan i Hässleholm.

Öppna gatan kräver FV

HÄSSLEHOLM Missnöjet över Järnvägsgatan fortsätter att ta sig politiska uttryck. Nu kräver Folkets Väl att gatan på nytt öppnas för dubbelriktad trafik.

Det kan Norra Skåne berätta, efter att ha tagit del av partiets färska motion.
– Efter att projektet avslutats har det visat sig att trafiksituationen kring stationen avsevärt försämrats, skriver Björn Widmark och Ernst Herslow i partiets motion till fullmäktige.
De anser att det införda stoppförbudet vid stationen innebär svårigheter för rörelsehindrade att ta sig med bil till stationen på ett trafiksäkert sätt. Även för folk med bagage har det blivit sämre.
FV hävdar att avsmalningen och enkelriktningen av Järnvägsgatan även försämrat trafiksäkerheten, eftersom bussar och bilar blandas och ska samsas om utrymmet.
Därför vill FV att tekniska nämnden får i uppdrag att bygga om Järnvägsgatan, så att dubbelriktad biltrafik kan återinföras.
De vill också ha parkeringar längs Järnvägsgatan och parkering och möjlighet för på-och avstigning när stationen.
Vidare ska bussar kunna parkera i nära anslutning till kulturhusets entré.
Det ska också vara möjligt att parkera taxibilar i nära anslutning till stationsbyggnaden, står det i partiets motion till kommunfullmäktige.
Som Norra Skåne rapporterade i torsdagstidningen, har även restalliansen (M, L och KD) skrivit en motion om förbättrad trafiksituation för biltrafik på Järnvägsgatan och vid stationen.

Dagens fråga

Har du sett vildsvin i det vilda?

Loading ... Loading ...