Foto: TT

Skåne mot 1,5 miljon invånare

Skåne Skånes befolkning fortsätter växa starkt. Om tio år bor det nästan 1,5 miljoner invånare i länet. Skåne har redan fler invånare än EU-landet Estland.

Enligt den nya befolkningsprognosen för Skåne väntas antalet invånare öka med elva procent, eller 149 000 till 2017. I dag har Skåne 1 344 689 invånare. 2027 är antalet 1 487 000, om prognosen infrias.
Ökningen ligger lite över rikets förväntade utveckling under tidsperioden.
Ökningen förväntas bli starkare i början av prognosperioden och det beror på det stora antalet flyktingar som kom 2015, som fortfarande påverkar utvecklingen.

Ökningen består av både nyfödda och nyinflyttade personer. Under de kommande åren kommer de stora barnkullarna, som föddes runt 1990 upp i fruktsam ålder. I kombination med en stor inflyttning bidrar detta till att Skånes befolkning ökar så mycket. Antalet som avlider förväntas vara ungefär lika över åren.

Flyktingströmmar från främst Syrien, Afghanistan och Irak, som varit stora de senaste åren, antas minska kraftigt kommande år.
Hårdare gränskontroller och lagstiftning i många EU-länder gör det mycket svårare att ta sig till Sverige.
Åldersstrukturen de närmaste tio åren förändras också starkt i Skåne. Det är framförallt barn och personer i åldrarna 80 år och däröver, som ökar mest.

Malmö, Lund och Helsingborg är de kommuner som förväntas öka mest, räknat i antal personer.
Men även de mindre kommunerna i västra Skåne får fler invånare. Landskrona och Staffanstorp finns bland dessa.
I slutet av perioden förväntas folkmängden öka i de flesta skånska kommuner.
Prognosen visar på en ökad inflyttning av unga till de stora städerna. Detta leder till att Skånes tre största städer ökar sin procentuella andel av Skånes födda barn, samtidigt som städernas andel av Skånes äldre förväntas minska.

Prognosen är ett verktyg i Region Skånes planeringsarbete. Den presenterades för regionala utvecklingsnämnden på fredagen.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×