Det var många som ville lyssna på Hushållningssällskapets föreläsningar vid testodlingarna under årets fältdagar i Borgeby. Foto: Jakob Hydén
Andreas Mårtensson.

Borgeby lockade rekordmånga danskar

På landet Satsningen på att locka fler långväga besökare till Borgeby fältdagar föll väl ut. Det gör att man till nästa år överväger att utöka sitt upptagningsområde ytterligare.

Strålande sol från en blå himmel gjorde att förutsättningarna för lantbruksmässan var synnerligen goda. Målet på antalet besökare var satt till 20 000, vilket man också nådde. En stor del av dem kom från våra nordiska grannländer, vilket är en följd av en medveten strategi.

Tidigare i år lanserades ett samarbete mellan Borgeby fältdagar och Agromek i Herning i Danmark. Agromek är en mässa med mera fokus på maskin och teknik och de båda mässorna kan sägas komplettera varandra.
– Det blev en hel del danskar som kom hit. Runt 4 000, skulle jag tro. Nu ska vi plocka över svenskar till Agromek i höst, det finns intresse för det, säger Andreas Mårtensson, mässansvarig på HIR Skåne.

Utöver danskar kom det även många norrmän.
– Tidigare har det kommit kanske 500 norrmän, i år var det minst 1 500. Vi samarbetade med ett norskt bolag som kan sägas motsvara LRF. Vi skickade ut en bilaga om vår mässa till 70 000 hushåll, så nu tror jag att de vet i Norge att vi finns. Det var en satsning som gick bra, säger Andreas Mårtensson och fortsätter:
– Till nästa år ska vi försöka att bredda det ännu mer och locka fler från Norrland och Finland.
Vad stack ut under årets mässa?
– Det som slog mig var hur positiva besökarna var, trots att det varit en sådan torka. Folk är intresserade och vill ta in ny kunskap.

Med tanke på årets väderlek blev temat för nästa år en självklarhet:
– Vi har tema vatten nästa år med fokus på bevattning, dränering och hur man hushåller med det vatten man har.
Vad det gäller grödor är det potatisen som kommer att stå lite mer i centrum nästa år.
– Nu ska vi jobba stenhårt under hösten. Vår målsättning för nästa års mässa är att behålla den storlek vi har. Vi tycker inte att vi behöver växa så mycket mer utan satsar på kvalitet före kvantitet, säger Andreas Mårtensson.