Allvarliga miner hos deltagarna, men alla överens om att EU behövs. Från vänster Cecilia Malmström, Marie Granlund, Tina Acketoft, Jakop Dalunde samt Eskil Erlandsson.Foto: Hans Bryngelson
Lars Johnsson invigde årets Europaforum. Foto: hans Bryngelson
Årets Europaforum inleddes på måndagen och tillströmningen av publik syntes god. Foto: hans Bryngelson

EU söker nya vägar i en turbulent tid

Hässleholm – Efter Berlinmuren och Rysslands sönderfall förutspådde en amerikansk statsvetare den liberala demokratins seger i världen, men han hade tyvärr fel.

Lokal: Röda Salongen, Hässleholms Kulturhus
09:00-09:05 – Lena Wallentheim (S), oppositionsråd i Hässleholms kommun
9.05- 10.30 Framtiden för projekt i EU-fonderna
I11.00-12.00 Lunchkonsert med Stratos Quartett
10.50-12.00 Lansering: Kommunalt handlingsutrymme i EU
12.00-13.20 Lunch
13.20-14.15 ”Our vision of the European Union”
This seminar is held in English. 14.40-15.40 Digitala hotet mot medborgaren – vem äger internet?
16.00-16.45 Brott, straff och europeiska samarbeten
17.00 Filmfestival
Western (Tyskland, Bulgarien, Österrike).

Mer info på Europaforums hemsida.

Så inledde Cecilia Malmström, svensk EU-kommissionär inom handelsfrågor, det första föredraget under Europaforums första dag.
Men hon, och de övriga deltagarna i panelen, var ändå fortsatt positiva till EU:s roll i Europa och världen.

Storbritanniens uttåg ur EU, populistiska regeringar i Polen och Ungern, den amerikanske presidentens handelskrig och politiska partier som ifrågasätter demokratin, är några anledningar till en viss turbulens inom Europeiska unionen.
– Men samtidigt ser vi en trend i motsatt riktning, där stödet för EU-samarbetet nu är det högsta i medlemsländerna på fem år, fortsatte hon och förklarade att EU nu söker nya handelspartner på många andra håll i världen, exempelvis med Kanada. Mexico och Japan.

Handel är bra. Inte handelskrig, enligt Cecilia Malmström som fick stöd av de fyra övriga deltagarna i panelen.
Rubriken på föredraget var ”Vilket EU vill Sverige ha?” och de tre riksdagsledamöterna Eskil Erlandsson (C), Marie Granlund (S) och Tina Acketoft (L) samt EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP) gav sina svar på frågan.

För Marie Granlund (S) är det viktigt att förändra den inre marknaden, ta bort alla hinder, för att skapa jobb och tillväxt i hela Europa. Men hon betonade också vikten av ett skyddsnät för arbetstagarna, där lika lön för lika arbete ska gälla oavsett nationalitet.

– I frågor som rör miljö och klimat kan EU spela en viktig roll liksom ett solidariskt system när det gäller migration, sade hon och tryckte på vikten av att medlemsländerna har gemensamma värderingar när det exempelvis gäller mänskliga rättigheter.
Hon fick medhåll av de övriga i panelen, där exempelvis Tina Acketoft (L) också menade att det är viktigt att mer EU-perspektiv för in i den pågående valdebatten också på kommunal nivå.
– Extremhögern och extremvänstern som vill gå ut ur Europeiska unionen måste motarbetas, menade hon bland annat.

Miljöpartisten Jakop Dalunde slog ett slag för ett hållbart och öppet humant Europa, där han bland annat nämnde utfasningen av kolkraftverk och satsningar på miljövänliga transporter i Europa och ett utbyggt nät av höghastighetståg.

Eskil Erlandsson (C) betonade tre aspekter som EU måste arbeta med, att hålla Storbritannien i EU:s gemenskap trots Brexit, bekämpa terrorismen och inte acceptera de forna kommuniststyrda länder i öst som inskränker personliga fri- och rättigheter och inte följer EU:s regelverk.
Under den fortsatta diskussionen framkom att deltagarna var rörande eniga om vikten av Europeiska unionens fortsatta existens, men att det finns mycket som samtidigt måste förändras.

De var också överens om att EU inte får bli för protektionistiskt utan söka sig också utanför EU:s gränser för samarbeten och att de som politiker mer måste beskriva för allmänheten vilka fördelar som finns i en europeisk gemenskap.
Måndagen fortsatte därefter i EU:s tecken då det diskuterades blad annat handel, säkerhet och diplomati, svensk tillväxt samt EU-dimensionen i riksdagsvalet.

Dagen inleddes med minnesord över Lorenz Pucher, Europaforums tidigare chef, och kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) öppnade officiellt Europaforum.

Lokal: Röda Salongen, Hässleholms Kulturhus
09:00-09:05 – Lena Wallentheim (S), oppositionsråd i Hässleholms kommun
9.05- 10.30 Framtiden för projekt i EU-fonderna
I11.00-12.00 Lunchkonsert med Stratos Quartett
10.50-12.00 Lansering: Kommunalt handlingsutrymme i EU
12.00-13.20 Lunch
13.20-14.15 ”Our vision of the European Union”
This seminar is held in English. 14.40-15.40 Digitala hotet mot medborgaren – vem äger internet?
16.00-16.45 Brott, straff och europeiska samarbeten
17.00 Filmfestival
Western (Tyskland, Bulgarien, Österrike).

Mer info på Europaforums hemsida.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • JA (61%, 244 Röster)
  • NEJ (39%, 157 Röster)

Antal röster: 401

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×