760 miljoner till torkdrabbade

På landet

Av de 1,2 miljarder som regeringen har avsatt i ett krispaket till lantbrukare som drabbats av sommarens torka, ska 760 miljoner fördelas till dem som drabbats hårdast. Det framgår av ett pressmeddelande från näringsdepartementet.
Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att föreslå inriktning och utformning av stödet, tillsammans med branschen och andra berörda myndigheter.
– Stödet på 760 miljoner ska riktas mot de lantbrukare som drabbats hårdast av torkan. Det kan exempelvis röra sig både om djurhållare och spannmålsodlare. Pengarna ska bidra till att lindra torkans långsiktiga konsekvenser för svenska bönder och svensk livsmedelsproduktion, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Stödet på 760 miljoner kronor ska framför allt bidra till att begränsa inkomstbortfall som lantbruksföretag oavsett produktionsinriktning drabbats av denna sommar.
Jordbruksverket ska i nära samråd med branschorganisationer och andra berörda myndigheter utforma stödet och titta på var pengarna kan göra mest nytta. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2018 och förslagen ska ligga till grund för utbetalning av stödet under 2019.

×