Bayer överklagar begränsning

På landet

I våras infördes begränsningar i användningen av tre neonikotinoider efter en dom i EU-domstolen. Nu överklagar Bayer, som tillverkar två av dem, klotianidin och imidakloprid, beslutet. Bolaget skriver i ett pressmeddelande att man respekterar EU:s rättsprocesser men betonar vikten av att kunna använda neonikotinoider för att bekämpa skadedjur. Bolaget skriver vidare att domen i förlängningen hotar rättssäkerheten kring hur verksamma ämnen godkänns i EU.

×