Dödshot med attrapp gav ungdomstjänst

HÄSSLEHOLM Tingsrätten gick helt på åklagarens linje i fallet med de två bröder som hotade en nybliven svåger med vapenattrapp på Hässleholms central.
Bröderna, som vid brottstillfället var under 18 år, ska göra 100 respektive 70 timmars ungdomstjänst.

För vuxna personer skulle påföljden av grovt olaga hot resulterat i nio månaders fängelse, och de två fall av misshandel som den äldre brodern dömdes för skulle gett honom ytterligare ett par månader. På grund av deras ålder, 17 och 15 vid brottstillfället förra sommaren, utdömer tingsrätten i stället ungdomstjänst som straff, vilket åklagare Malin Pålsson också yrkade på. Hon specificerade inte antalet timmar, men ville att den äldre brodern skulle dömas till fler än den yngre, vilket också blev fallet.

Tingsrätten har bedömt de målsägande brödernas version av händelserna som mer trolig, och hämtat stöd från en anmälan om hot som ringdes in tidigare under kvällen, samt i vad vittnen berättat.
Brudgummen, som precis hade blivit de åtalade brödernas svåger, och hans lillebror ska ha hotats till livet av den yngre av de åtalade bröderna. Detta hot ska ha förstärkts av en verklighetstrogen vapenattrapp som den äldre brodern räckt över till den yngre.
I rätten berättade de nu dömda bröderna att de varit glada för att systern skulle gifta sig, och att de inte alls ville förhindra giftermålet. Något som de angett i polisförhör tidigare i år. Dessutom menade bröderna att det var de som angripits, och att vapenattrappen tagits fram i självförsvar.

Förutom timmarna med ungdomstjänst ska bröderna solidariskt betala 10 000 kronor var till brudgummen och hans yngre bror för hoten, och den äldre brodern ska dessutom betala 2 000 kronor för misshandel.

Dagens fråga

Har du sett vildsvin i det vilda?

Loading ... Loading ...