Ekodukt över E65 blir klar under nästa år

På landet

Nästa vår ska Ekodukten över E65 vid Lemmeströ, mellan Börringe och Skurup, stå klar. Idag saknas möjligheter för djur att passera vägen, vilket leder till många trafikolyckor. Ekodukten ska på det sättet ge mindre störning på djurlivet från vägen och skydda beståndet av bland annat kronhjort.
Längs vägen i anslutning till ekodukten sätts ett faunastängsel upp. Ett sådant stängsel ska inte gå att komma under vilket ska styra djuren till ekodukten.