Läsarbild

Minnesbetan: Finja, 1897

På landet

Den viktiga ”Skansabron” på vägen Hässleholm-Tyringe byggdes 1897 i samband med sista sänkningen av Finjasjön. På fotografen G F Hagmans unika bild håller västra brofästet på att färdigställas. Man räknar till ett 25-tal arbetare och en hästskjuts. Ovanligt är att östra brofästet inte ligger rakt mittför, utan är förskjutet i sidled, vilket säkert försvårat för brobyggaren. Av det fint huggna stenmaterialet kan en del ha hämtats från fordom rivna Mölle–röds slottsruin. På den färdiga bron är inhugget ”E W E 1897”, vilket avser ingenjören E W Ewe, som hade ansvar för sjösänkningsföretaget.

Dagens fråga

Längtar du efter den första snön?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×