Hög mullhalt håller vatten bättre i torkan

På landet

Ny forskning visar att ekologiskt jordbruk kan klara torkan bättre än konventionellt. För Sveriges Radio förklarar Maria Wivstad, på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala att jordar med hög mullhalt håller vatten bättre och ekologiska gårdar har i genomsnitt högre mullhalter. Enligt henne beror det framförallt på två saker. Dels att man på ekogårdar har mer fleråriga grödor med djupa rötter i vallarna. Dels att man i högre utsträckning använder organisk gödsel. Hon förklarar vidare att man på ekologiska jordbruk också ofta odlar med äldre typer av spannmål och att de har visat sig klara torka bättre än de moderna.