Irlands regering får kritik för sina planer att utöka landets skogsareal. Arkivbild

Irländska protester mot plantering av skog

På landet

Irlands regering har beslutat att en större del av ön ska vara täckt av skog. Detta som ett led i att möta klimatförändringarna. Målet är att nära en femtedel av ön ska vara skogsklädd 2046, jämfört med dagens tiondel. Framförallt planteras nu nordamerikanska trädslag som Sitkagranen, vilken trivs med milda somrar och riklig nederbörd.
Men alla är inte lika glada över regeringens beslut, skriver Skogsaktuellt. Enligt kritiker gör det statliga bidragen för att återbeskoga ön att markpriserna stiger. Det ska i sin tur ha lett till att det är banker och finansiella institut som köpt mark och att lokalbefolkningen hållits utanför, vilket påverkar den lokala ekonomin negativt. Det ska enligt Skogsaktuellt också ha blivit svårare för lantbrukare att beviljas lån för markköp om de inte inkluderar trädplantering.

×