Lars ”Lasse” Alsterberg skulle ha fyllt 71 år i september 2018. Foto: Stefan Sandström

Musiken var utgångspunkten i livet

Som tidigare meddelats har Lars ”Lasse” Alsterberg, Ballehöjd, avlidit efter en längre tids sjukdom. Han blev 70 år gammal.

Lasse var en på alla sätt unik personlighet och en eldsjäl av sällan skådat slag. Hans insatser för det svenska kulturföreningslivet kommer att fortsätta att ha betydelse i många år framöver, inte minst i Hässleholm.
För Alsterberg var musiken alltid en självklar utgångspunkt i livet. Även om många av hans favoritartister slog igenom på 60- och 70-talen upphörde aldrig hans glädje över att få se ett nytt band, oavsett genre, ta för sig på scen.
Genom kulturföreningen Gamla Tågarps skola, som han var med och grundade, fick Lasse på 70-talet kontakt med Moder jord kollektivet. Tillsammans åkte de båda kollektiven ut på turnéer, där de satte upp musik och teaterföreställningar.

I dessa föreställningar delades flera kängor ut mot beslutsfattare och makthavare. Lasse själv gestaltade bland annat den gnidna direktören Stinkan Andersson. Alsterberg kom sedermera att ingå i Jordbandet där han bland annat framförde en tv-sänd version av sin låt Fula fiskar. Ett klipp som långt senare plockades upp igen av Per Sinding Larsen och Fredrik Lindström.
Som musikintresserad föreningsmänniska var Lasse inte sen att hoppa med i den grupp som 1977 kom att arrangera en musikfest i Hembygdsparken.
Alsterberg, som då var nyinflyttad till Hässleholm från Malmö, hade erfarenhet av att både arrangera konserter och driva förening och blev snabbt en drivande kraft i arbetet med musikfesten.
Även om Alsterberg hade en orubblig förkärlek till proggrörelsen var han alltid noga med att lagar och paragrafer skulle följas. Utan att jag själv var med vid den här tiden vågar jag gissa att det till stor del var Lasses förtjänst att musikfesten inte bara blev ett festligt arrangemang, utan en förening som sköttes utifrån de stadgar som satts upp.

Hässleholms musikforum bildades i september 1977 och han var aktiv i föreningen fram till 1997.
Musikforum, eller Perrong 23 som det senare kom att kallas, var medlemmar i riksorganisationen Kontaktnätet. Här fick Alsterberg en tjänst som regionsekreterare och han kämpade redan då för att rockmusiken skulle få samma uppskattning och bidrag som den ”finare” kulturen.
I slutet av 80-talet började det knaka i fogarna i Kontaktnätet då flera av medlemmarna, däribland Lasse, ansåg att organisationen blivit för Stockholmscentrerad. När protesterna inte fick gehör startade han istället en ny riksorganisation – MoKS.
I samma veva deltog han även i ockupationen och bildandet av Markan, där han satt som ordförande fram till mitten av 00-talet.

Via arbetet med MoKS fick Alsterberg en tjänst på Studiefrämjandet där han fram till sin pension jobbade med musik- och ungdomsverksamhet.
Genom envishet och tydliga belägg för musikens betydelse bidrog han i stor utsträckning till att musiken fick den status inom folkbildningen som den har än idag.
Något annat hann brann för var miljön, vilket han också jobbade med på Studiefrämjandet. Trots alla hetsiga debatter var aldrig Lasse någon konfliktsökare. Det var snarare så att han inte kunde tiga still när någonting inte gick rätt till.
Oavsett om det gällde kollegor och vänner eller om det var digniteter han hamnade i diskussion med gav han aldrig med sig bara för att skapa lugn och ro.
Istället stod han på sig tills ett beslut tagits på korrekta och demokratiska grunder.

Lasse var alltid prestigelös och framhävde alltid att han aldrig var själv i något av sina engagemang.
Vi som har verkat runt honom vet dock hur mycket tid och energi han la ner på sina föreningar och sitt jobb.
2008 tilldelades han kommunens kulturpris, vilket han var lika stolt som förvånad över.
Jag vet att vi är många som kommer att minnas Lasse med värme, för oavsett hur många diskussioner man hamnade i var han en rakt igenom älskvärd person.