Rekordmånga ekobönder söker dispens

På landet

Allt fler ekobönder ansöker hos Jordbruksverket om att få ge sina djur konventionellt foder. Det visar siffror som Sveriges Radio tagit fram. Vanliga år brukar antalet ansökningar om dispens ligga på fyra–fem, i år har det än så länge kommit in över 130.
Det är den långvariga torkan som gjort att rekordmånga ekobönder fyllt i blanketten ”Undantag från produktionsreglerna till följd av katastrofsituationer”. Enligt Sveriges Radio förväntas ansökningarna fortsätta att öka fram till i vår då djuren återigen släpps ut på bete.
Undantaget är en möjlighet inom regelverket och de som får dispensen beviljad får fortsätta att kalla sina produkter ekologiska.