Torkan har gjort bristen på foder akut. Men det finns alternativ som kan mildra situationen. SLU har sammanställt några användbara tips.

Alternativa foder i torkans spår

På landet Torkan har gjort bristen på foder akut. Men det finns alternativ som kan mildra situationen. SLU har sammanställt några användbara tips.

Vass
Förr användes ofta vass som foder åt nötkreatur. Det är ett bra sätt att uppnå tillräcklig grovfoderandel i foderstaten och att ge mättnad. Näringsvärdet är dock lågt och vassen kan innehålla antinutritionella substanser så mängden bör begränsas. Den exakta begränsningen är inte känd. Det enklaste är förstås om djuren kan beta vassen själva och med tanke på torkan är många våtmarker rätt torra nu, så djuren kan komma åt mycket mer än vad de gör i normala år.

Ammoniakbehandling
Ammoniakbehandlingen ökar smältbarheten och höjer råproteinhalten för idisslare och förhindrar förekomsten av jäst och mögel som kan bildas i fuktig halm.
Enklast gör man detta genom att kontakta en maskinstation som har utrustning och vet hur man gör. Halmen skall plastas direkt efter skörd och ammoniakbehandlingen skall göras inom två till tre dagar och görs i den plastade balen.

Andra alternativ
Det finns också möjligheter att få en skörd från en grönfodergröda om regnet kommer i rimlig tid. Några alternativ skulle kunna vara att direktså westervoldiskt rajgräs i helsädesstubb (eller bara bredsprida), att bearbeta i stubben och så en grönfoderblandning med helsäd och/eller/raps och/eller någon av ärt/vicker/åkerböna som sedan antingen kan betas eller skördas som grönfoder.

Bete i skogen
Om man har tillgång till skog kan det förstås vara en god idé att släppa djuren på bete där. Det finns bra information i en nyligen publicerad rapport från SLU (Dahlström mfl 2018) om bete på skogen och dessutom olika näringsvärden på denna typ av bete. Den ger en heltäckande bild av för- och nackdelar med skogsbeten och många praktiska tips. Löv är naturligtvis också ett fodermedel som med fördel kan utnyttjas om det finns. Fördelen med löv är att näringsinnehållet är konstant i och med att det inte är något strå som växer och därmed ökar inte heller fiberinnehåll över säsongen. Smältbarheten är dock lite begränsad eftersom löv innehåller varierande mängder av tanniner, som kan sänka smältbarheten. Det enklaste sättet är att fälla träd, gärna asp, och låta djuren äta direkt.