Vi har inte misskött ekonomin, menar Henrik Fritzon,S.

2 000 fler jobb i sjukvården

Skåne Med reformer för två miljarder lovar Socialdemokraterna att bygga ut och förstärka den skånska sjukvården.

2 000 fler ska anställas i den skånska sjukvården och lika många ska utbildas till specialister.
En halv miljard av reformpengarna ska gå till att korta köerna inom cancervården.
– Vi satsar på att skånsk sjukvård ska bli den bästa i landet, säger Henrik Fritzon.
Han är regionstyrelsens ordförande och är inställd på att få fortsätta med det uppdraget nästa mandatperiod också.
De gångna fyra åren har S styrt i minoritet tillsammans med Miljöpartiet.
– MP-samarbetet har fungerat bra, konstaterar han, men det är valutgången som avgör vilka konstellationer som formar ett nytt styre i Region Skåne.
Därför kan han tänka sig en bredare koalition.
– Främst med mittenpartier med på vagnen, säger han.
Sverigedemokraterna finns inte i Socialdemokraternas verklighetsuppfattning som samarbetspartner.
Att Sverigedemokraterna i regionen röstat med S i många avgörande frågor under mandatperioden är bara att tacka och ta emot.
– Oavsett vad vi kan formera för styre så ska vi ha ett gott samarbetsklimat. Det har vi haft hittills, konstaterar Henrik Fritzon.

Trots att sjukvården tillförts mer än sex miljarder kronor i mer skatteintäkter och statsbidrag, utan skattehöjning, sedan de rödgröna tog över, och 2 000 nya anställda har tillkommit, så har inflödet av nya patienter och efterfrågan på vård ökat starkt.
– Vårdköerna har ökat i resten av landet medan vi i Skåne har lyckats hålla en stabil nivå. En avgörande faktor för att öka tillgängligheten i vården är att vi kan anställa fler specialister. Vi behöver till exempel fler operationssjuksköterskor. Vi måste se till helheten och därför vill vi göra en utbildningssatsning på vidareutbildning av våra egna sjuksköterskor med bibehållen lön.
Vården behöver även förstärkas med fler undersköterskor, läkare och inte minst medicinska sekreterare.
– Tio procent av de 2 000 fler som vi vill anställa ska vara medicinska sekreterare. De är viktiga för att avlasta läkare och sköterskor, som i dag måste ta sig an uppgifter, som egentligen inte ligger tillhör deras uppgifter, säger Henrik Fritzon.

Han räknar upp en rad riktade satsningar som Socialdemokraterna drivit igenom sedan makttillträdet 2014.
– Vi har stärkt förlossningsvården, psykiatrin, akutmottagningarna, cancersjukvården och vårdcentralerna. Vårt styre har åstadkommit nödvändiga satsningar på sjukvården och nu vill vi fortsätta att ta dessa vidare.
Henrik Fritzon nämner cancervården som ett prioriterat område.
Där lägger S en halv miljard de kommande åren.

Henrik Fritzon betonar att Socialdemokraternas skånska reformpaket inte är beroende av en skattehöjning i nuläget.
– Får vi behålla den S-ledda regeringen kan vi behålla bredden och det är en garanti för ytterligare förstärkningar av sjukvården. Förvisso står vi inför mycket stora investeringar i nya sjukhus och beroende på hur ekonomin utvecklas så kan vi inte utesluta en skattehöjning om det behövs. Men vi är inte beroende av en skattehöjning nu.
Det behövs två miljarder kronor utöver de normala uppräkningarna på 5-6 miljarder.

Hela den svenska sjukvården lider brist på sjuksköterskor, särskilt specialistutbildade.
Det utbildas cirka 550 sjuksköterskor årligen. Många av dessa väljer att jobba där deras scheman upplevs som behagligare och hälsosammare.
Eftersom det är huggsexa om dem kan sköterskorna välja och vraka och väljer inte sällan den arbetsgivare som ger bäst utdelning i lönekuvertet.
– Därför måste vi vara bra arbetsgivare. Vi har gjort stora förbättringar och drivit fram ett bättre ledarskap. Det är även viktigt att göra utbildningen attraktivare och få fler att känna att detta är en bransch med framtiden för sig, förklarar Henrik Fritzon.

Den skånska kollektivtrafiken fungerar inte bra med stora tågförseningar. Det råder kaos med jämna mellanrum.
– Aldrig tidigare har så många åkt med kollektivtrafik i Skåne. Vi har gjort stora satsningar på ny trafik i Skåne. Men efterfrågan ökar och vi vill göra nya satsningar för att fortsätta utveckla kollektivtrafiken.
Henrik Fritzon konstaterar att Skånes infrastruktur är eftersatt.
– Infrastrukturen behöver byggas ut och rustas upp. Det gäller såväl vägnätet som järnvägen. Inte minst för att tågen ska kunna gå i tid. Underhållet av det skånska järnvägssystemet ska bli bättre och kapaciteten ska byggas ut.
Problem med spår och vägar är inget som Region Skåne kan göra så mycket åt, eftersom uppgiften ägs av staten genom Trafikverket.
– Vi har en pågående dialog med Trafikverket i region syd där vi lyfter de behov som Skåne har, inte minst hur vi kan säkerställa underhållet för trafiken.

Fler superbussar, dubbeldäckare på järnvägen Köpenhamn-Helsingborg är på gång.
Henrik Fritzon har däremot inte trefiliga motorvägar på E6 och E22 på sin priolista.
– Där kan vi förstärka med andra åtgärder.

Dagens fråga

Längtar du efter den första snön?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×