Nya konstverk vid nybyggen

Hässleholm När kommunen bygger nytt i kommunen för mer än tio miljoner, skall konstnärlig utsmyckning genomföras.

Det säger kulturnämnden i sitt yttrande över tekniska nämndens riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun.
Kulturnämnden menar att riktlinjernas skrivning om utsmyckning ”när så är lämpligt” är otydligt och att begreppet blir en fråga för subjektiv tolkning helt utan riktlinjer.
Därför vill nämnden att konstnärlig utsmyckning skall genomföras ”vid ny- eller ombyggnation av lokaler samt vid förändring av utemiljöer där projektets kostnad överstiger 10 miljoner kronor”. Medel för detta ska avsättas inom projektet, enligt nämndens yttrande.
Understiger kostnaden 10 miljoner skall ”konstnärlig utsmyckning övervägas”, enligt nämnden.
SD:s representanter i nämnden reserverade sig mot beslutet. Istället för ”skall genomföras”, ville de ha lydelsen ”kan genomföras”.

Dagens fråga

Är den växande vildsvinsstammen ett problem?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×