Vilken nämnd sköter konsten?

Hässleholm Vilken nämnd ska anses ha ansvar för konst i det offentliga rummet? Kulturnämnden eller tekniska nämnden?

Den frågan vill kulturnämnden ha svar på av kommunfullmäktige, och vill också ha svar på hur framtida underhåll av den offentliga konsten ska finansieras.
Bakgrunden är att det i dag finns en mängd konst i det offentliga rummet. En stor del ägs av kommunen. Denna konst behöver underhållas och skötas och i vissa fall behövs nya skyltar. renovering av konstverken är också kostsamma.

Kulturnämnden har en budget på årliga 40 000 kronor för att köpa och sköta viss konst. ”Förvalta konstverk i kommunens samlingar”, som det står i reglementet. Men enligt nämnden handlar denna skrivning om den konst som finns i kommunens konstbank, konst som kan lånas ut till olika förvaltningar inom kommunen.
I reglementet står det också att nämnden ska vara rådgivande vid utsmyckning av allmän plats, bostadsområden och andra bebyggelseområden.
Men vem ska ha ansvaret för konsten i det offentliga rummet, undrar nu nämnden.
– Hittills har tekniska nämnden sköt tvättning av offentlig konst, och gjort det mycket bra, konstaterar kulturchef Anders Rosengren.

Kommunens jurist har gett nämnden ett svar på sin fråga. Denne tolkar tekniska nämndens reglemente att det är den nämnden som har ansvaret för statyer och andra fasta konstföremål.
Men tekniska förvaltningen tolkar sitt reglemente att ”en konstbyggnad inom anläggningsteknisk verksamhet har inget med konst i den meningen att göra som ni tror, utan avser kajer, broar, tunnlar, viadukter och annat”. Tekniska har att sköta de konstverk som står på kommunal allmänplats avseende tvättning, klotter, mindre reparationer och belysning, enligt tekniska förvaltningen.
– Att underhålla och sköta den offentliga konsten kostar, säger Anders Rosengren och vill liksom nämnden att kommunfullmäktige klargör vilken nämnd som har det fulla ansvaret och hur detta ska finansieras.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×