Svensk vinproduktion har stora möjligheter att växa i framtiden, men då krävs det att kunskapsnivån höjs, säger professor Kimberly Nicholas. Foto: Jakob Hydén
Kimberly Nicholas växte själv upp på en vingård i Kalifornien. Foto: Jakob Hydén

Vin växer med kunskap

På landet Klimatförändringarna innebär möjligheter för svensk vinindustri – men för fortsatt framgång krävs höjd kunskapsnivå kring odling och produktion. Det menar klimatprofessorn och vinexperten Kimberly Nicholas.

”Jag tror det finns stora möjligheter för svenskt vin framöver.”

Klimatförändringarna kommer påverka matproduktionen på många olika sätt. En av de mest påtagliga följderna blir att grödor som traditionellt har odlats i varmare delar av världen kommer bli vanligare i Sverige – detta gäller inte minst vin.

– Jag tror det finns stora möjligheter för svenskt vin framöver och att vi har möjlighet att öka både kvantitet och kvalitet. Men jag tror att det är väldigt viktigt att redan tidigt skapa kopplingar mellan forskare, odlare och industri. Jag har studerat vinproduktion i många delar av världen och de som lyckas bäst är de som har en bra plattform där de olika aktörerna kan träffas och utvecklas tillsammans, säger Kimberly Nicholas.
Hon är lektor i hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitet och dessutom expert på vin. Hon växte själv upp på en vingård i Kalifornien och har under sitt yrkesliv ägnat sig mycket åt vinindustrins och vinodlingens utveckling och förutsättningar i olika delar av världen.
En nyckelfråga för vinproduktionen i Sverige är att kunskapsnivån höjs, menar Kimberly Nicholas. Mycket har hänt under de senaste åren, men branschen är fortfarande präglad av relativt många deltidsinsatser på hobbynivå.
– Just nu finns det en brist på kunskap. Jag tror det är viktigt att vi får en input av kunskap från andra länder med längre och mer etablerad vinkultur. Utbildning är också viktigt. Idag finns det vinkurser i Köpenhamn, men inga i Sverige såvitt jag känner till, säger Kimberly Nicholas.

En idé som har lanserats av journalisten Mikael Mölstad är att de nordiska länderna gemensamt tar fram ett manifest för nordiskt vin, som ett led i att höja kvaliteten och samtidigt sprida kunskap.
– Det finns bra viner i Sverige och övriga Norden, men kvaliteten är ganska ojämn. Jag tror det vore en bra idé med ett manifest. Det kan utgöra en grund för industrin att utveckla kunskapen tillsammans och dela erfarenheter.

Den svenska vinindustrin är ung och fortfarande under tillväxt. Och det är inte bara den pågående klimatförändringen som är förklaringen, säger Kimberly Nicholas. Det handlar lika mycket om den biologiska utvecklingen och framtagandet av nya sorter som är bättre anpassade till ett kallare och blötare klimat. Här i Sverige är det framför allt druvan Solaris, som utvecklats i Freiburg i Tyskland, som odlas i vingårdarna.
Eftersom produktionen är under utveckling så har Sverige och de övriga nordiska länderna en unik möjlighet att forma verksamheten så att den är anpassad till framtidens behov och utmaningar, säger Kimberly Nicholas. Det handlar inte minst om att klimatanpassa verksamheten – och det trots att ett par graders temperaturhöjning hade kunnat gynna svensk vinindustri.
– Det vore en katastrof om vi i framtiden odlar Cabernet Sauvignon, som är anpassad för ett varmare klimat. Då har världen misslyckats med att stoppa den farliga uppvärmningen. Jag tror svensk vinindustris framtid handlar om att bygga upp kunskap och skapa högkvalitativa viner med sorter som trivs i ett kallare klimat. Samtidigt ska vi bygga upp en industri som är ledande inom miljö och klimat. Eftersom vi bygger en ny industri så har vi alla möjligheter att göra rätt från början, istället för att tvingas göra en stor och dyr omställning längre fram.

”Jag tror det finns stora möjligheter för svenskt vin framöver.”