Mätta Ivarsson är ny gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne. Stefan Olofson/Arkiv

Klimatet viktigaste frågan

Skåne Hon kan bli ny gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne. Då blir Mätta Ivarsson partiets ansikte utåt i de tunga frågorna. Det går inte att missa hennes engagemang:
Sjukvård och kollektivtrafik står högt på dagordningen men när det gäller miljö- och klimatfrågan är hon långt ifrån nöjd.

Miljöpartiet har varit med och styrt Region Skåne i 16 år. Mätta Ivarsson är redo att få sitta i ett nytt styre i fyra år till.
– Vi går till val på vårt eget program och är beredda att ta ansvar för regionen, säger hon.
Hon räknar upp olika möjligheter till samarbeten. Bland dem finns Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna.
– Sverigedemokraterna är helt uteslutna. Det är inte förhandlingsbart helt enkelt. Moderaterna och Kristdemokraterna är inte helt tydliga om hur långt de kan gå för att släppa fram Sverigedemokraterna, förklarar hon.

Integrations- och flyktingfrågan, som ligger som ett täcke över nästan alla politik för närvarande, har Miljöpartiet inget problem med.
– Vi har varit och är tydliga om att vi ska ha en generös flyktingpolitik. Vi har klarat av att ta emot många människor på kort tid, vilket har skapat utmaningar. Vi har klarat av dem också, säger hon.
Därmed är den frågan klargjord. Ingen kan ta fel.
För regionpolitiker är sjukvården den stora uppgiften. Mätta Ivarsson har hittills haft fokus på regionala utvecklingsfrågor, men som första namn på partiets lista till regionfullmäktige hamnar sjukvård och kollektivtrafik på hennes axlar att utveckla och driva.
– Vi vill prioritera primärvården genom minst 250 miljoner i tillskott årligen den kommande mandatperioden. Miljöpartiet vill att det ska finnas en psykolog på varje vårdcentral. Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga människor. Därför vill vi att det ska finnas möjlighet till kontakt med psykolog på varje vårdcentral.
Tillgängligheten i barn- och ungdomspsykiatrin ska öka genom en garanti för återbesök inom 20 dagar.

Liksom övriga politiska partier vill Miljöpartiet att primärvården ska utgöra minst 25 procent av den totala andelen sjukvård i Skåne.
– Vi behöver fler specialallmänläkare och sjuksköterskor för att öka tillgängligheten för patienterna. Ska köerna kortas och en jämlik vård nås måste sjukvården närmast människorna fungera, och det är vårdcentralerna som ligger i första linjen här, säger Mätta Ivarsson.
Region Skåne måste bli en attraktivare arbetsgivare för att sjuksköterskor och läkare ska vilja stanna kvar på sina jobb.
– Sjuksköterskor som vill specialisera sig ska få betalt under utbildningen. Sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och andra legitimerade yrkeskategorier ska få ett större ansvar för sina patienter. Om vi utnyttjar personalens fulla potential och läkarna avlastas får vi en tillgängligare och effektivare vård.
Personalen behöver kontinuitet i sitt arbete och saknas personal ökar belastningen för många.
– Man ska kunna ha en bra arbetsmiljö även som småbarnsförälder, betonar Mätta Ivarsson.

Sjukvården har tillförts drygt fyra miljarder kronor under fyra år och 2 000 anställda har tillkommit. Ändå minskar inte vårdköerna och många vårdcentraler saknar specialistläkare.
Akutmottagningarna på de stora sjukhusen går på knä med jämna mellanrum. Totalt har Region Skåne ökat sina intäkter med över sex miljarder sedan 2014.
– Samtidigt har befolkningen vuxit, vårdtyngden ökar och fler söker vård. Vi har gjort stora insatser för att lösa problemen.
Mätta Ivarsson lyfter fram folkhälsoarbetet som en avgörande faktor i vården.
– Därför vill vi ge vårdcentralerna ett tydligare folkhälsouppdrag. Det handlar om att ge människor redskap att leva sundare på olika sätt och vi politiker besluta så att fler cyklar och åker kollektivt, förklarar Mätta Ivarsson.
Den miljöpolitiska strukturomvandlingen ger inte bara en bättre miljö, utan friskare människor, betonar hon.

Ökad satsning på järnväg och stopp för fler filer på motorvägarna i Skåne, är några verktyg som de gröna tar fram för omställningen till ett hållbart Skåne.
– Det går inte att lappa och laga längre. Det är fullt överallt. Nu får vi betala för att många tidigare regeringar har låtit bli att bygga ut och underhälla järnvägar. Vi har valt att prioritera de som pendlar genom mer fördelaktiga kort och underhållet har kommit i gång.
Fler filer på motorvägar tar inte bort bilköerna. Det säger Trafikverket
– Det finns gott om exempel på det i andra länder. Efter ett tag köerna tillbaka.
I partiets manifest slås fast att Sturup och Kristianstad airport inte behövs när restiderna med tåg har kortats.
– Resandet ska vara bekvämt, snabbt och klimatsmart. Skåne ska vara fossilbränslefritt och klimatneutralt år 2030, förklarar Mätta Ivarsson.

Miljöpartiet vill prioritera hälsobefrämjande satsningar särskilt till barn och unga och främja skåningarnas möjligheter till både kultur- och naturupplevelser.
”Nu” pryder partiets valmanifest med stort fokus på miljö och klimat
– Klimatfrågan är den viktigaste valfrågan, säger Mätta Ivarsson.

Dagens fråga

Vill du att Sverige lämnar EU?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×