Foto: TT

Slut på muntliga avtal vid telefonförsäljning

Från och med lördagen den 1 septemper måste företagen ha komsumentens skriftliga bekräftelse när det gäller erbjudanden över telefon, enligt Konstumentverket.

Muntliga avtal vid telefonförsäljning är sedan den 1 september ett minne blott.

Konsumentverket går nu ut med nya regler kring telefonförsäljning på sin hemsida.

Regler där företagen inte längre får lov att kräva en betalning på ett erbjudande förrän kunden skriftligt bekräftat anbudet samt att företaget måste ha dokumenterat vad som erbjudits över telefon.

Om något sådant avtal inte görs kan företaget inte kräva kunden på betalning.

Trots detta är det bra att vara vaksam, då de nya reglerna endast gäller om det är företaget som kontaktar konsumenten och inte tvärtom, enligt Konsumentverket.