Hon är en del av det svenska jordbruket. foto: scanpix

Arla vill ge bönderna ekonomisk skjuts

Nyheter Efter torkan föreslår Arlas styrelse att företaget ska betala ut hela vinsten till bönderna.

Arla är ett kooperativ som ägs av mjölkbönder i Sverige, Storbritannien, Danmark, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Alla dessa länder påverkades av sommarens torka i Europa.

Eftersom Arlas balansräkning visar en positiv utveckling lägger styrelsen fram ett förslag till företagets högst beslutande orgran. Förslaget är att betala ut hela vinsten för 2018.

– Som ett bondeägt företag är vi engagerade i böndernas situation och vi är medvetna om att sommarens torka i Europa är extraordinär. Vi föreslår därför en extraordinär åtgärd. Styrelsen är nöjd med den positiva utvecklingen av företagets balansräkning, som gör det här förslaget möjligt, säger Arlas styrelseordförande Jan Toft Nørgaard, i ett pressmeddelande.

Förslaget diskuteras och om det godkänns kommer utbetalningen ske i mars 2019.

Arla är ett kooperativ som ägs av mjölkbönder i Sverige, Storbritannien, Danmark, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Alla dessa länder påverkades av sommarens torka i Europa.

Läs mer: